"and so on" - Suomenkielinen käännös

EN

"and so on" suomeksi

EN

and so on [esimerkki]

volume_up
We shall soon be discussing the subject of alcohol, and so on, and so on.
Seuraavaksi keskustellaan alkoholista ja niin edelleen, ja niin edelleen.
There is the lack of legal guarantees in the special tribunal, and so on.
Erikoistuomioistuimelta puuttuvat juridiset takuut ja niin edelleen.
Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
Äänestys perustuu etuihin – tuottaako maa esimerkiksi viiniä ja niin edelleen.
and so on (myös: and so forth)
...let alone the re-weighting of votes, numbers of Commissioners and so on.
... puhumattakaan äänten jakauman muuttamisesta, komissaarien lukumäärästä jne.
There are women's mutuals, café owner's mutuals and so on.
On naisten keskinäisiä järjestelmiä, kahvilanomistajien järjestelmiä jne.
Pigs, hens, fish and so on have no scruples about eating their own kind.
Siat, kanat, kalat jne. syövät siekailematta lajitovereitaan.

Esimerkkejä "and so on"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Tämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Toimielimet ovat pysyviä, joten me tarvitsemme laajentuneen unionin toimielimet.
EnglishWe would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
Emme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.
EnglishAnd, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
Taas, EU-standardikokoinen oikea henkilö, jotta saatte käsityksen mittakaavasta.
EnglishSo there is much at stake again this year in Turkey and in EU-Turkey relations.
Tänä vuonnakin Turkissa ja EU:n ja Turkin välisissä suhteissa on paljon pelissä.
EnglishSo the first two technical amendments tabled by Mrs Maes have been incorporated.
Jäsen Maesin tekemät kaksi tarkistusta sisällytettiin päätöslauselman tekstiin.
EnglishWe want a clearer definition of the aim we are trying to pursue, and rightly so.
Haluamme, että tavoittelemamme päämäärät määritellään selkeämmin, ja syystäkin.
EnglishAnd then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
EnglishIt does not limit the use of the other 2 000 or so chemicals used in cigarettes.
Siinä ei rajoiteta muiden noin 2 000:n savukkeissa käytetyn kemikaalin käyttöä.
EnglishWe shall therefore vote in favour of the proposal, but do so without enthusiasm.
Äänestämme näin ollen ehdotuksen puolesta, mutta teemme sen innostumatta asiasta.
EnglishWe will ensure that it does so! This is one of the public’s major expectations.
Varmistamme, että näin tapahtuu, sillä sitä kansalaiset meiltä eniten odottavat.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
Siinä mielessä aihe "syyttäjäviranomainen" on tietenkin edelleen esityslistalla.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishIt consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
Se on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Natura 2000 -verkon luominen on tähän mennessä onnistunut erittäin rajoitetusti.
EnglishSo there are very real and practical implications and this is just one of them.
Vaikutukset ovat siis todellisia ja käytännöllisiä, ja tämä on vain yksi niistä.
EnglishSo I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.
Niinpä ITERistä äänestäminen ja sopiminen hyödyttäisi mielestäni meitä kaikkia.
EnglishSo we have made these ten changes which are, however, of fundamental importance.
Siksi teimme nämä kymmenen vaihdosta, jotka ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä.
EnglishSo what we're trying to do is bore into the brain to see where all this happens.
Yritämme siis poraurua aivojen sisälle nähdäksemme, missä kaikki tämä tapahtuu.
EnglishSo what we do in my lab is we tempt people with virtue and vice by using money.
Laboratoriossamme koettelemme hyveellisiä ja paheellisia ihmisiä käyttäen rahaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "and so on":

and so on

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "and so on" suomeksi

and konjunktio
so konjunktio
so adverbi
Finnish
on prepositio
and so forth