"and so forth" - Suomenkielinen käännös

EN

"and so forth" suomeksi

EN

and so forth [esimerkki]

volume_up
and so forth (myös: and so on, et cetera)
When shall we start having to submit details of births and so forth?
Milloin meidän on alettava luovuttaa tietoja syntymistä ja niin edelleen?
Unemployment is high, investment is not what it could be, and so on and so forth.
Työttömiä on paljon, investointeja ei ole tehty tarpeeksi ja niin edelleen.
Farmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Maanviljelijöille maksetaan hehtaareittain vesiensuojelusta, metsänistutuksesta ja niin edelleen.
and so forth (myös: and so on)
The objective is to help NGOs to prepare properly for the demands for financing, reporting and so on and so forth.
Päämääränä on auttaa kansalaisjärjestöjä valmistautumaan kunnolla rahoitusta, raportointia jne. koskeviin vaatimuksiin.
Forests are being commercialised under Community regulations, with the result that they are being destroyed even faster, and so forth.
Metsistä käydään kauppaa yhteisön säädösten mukaisesti, minkä seurauksena niitä tuhotaan entistäkin nopeammin jne.
Other members have referred to renewable energies, energy saving measures and so forth, and to this I would like to add my own remarks.
Haluaisin lisätä jotain vielä siihen, mitä kollegani sanoivat uudistuvista energiavaroista, energian säästämisestä jne.

Esimerkkejä "and so forth"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere have been many speculations in the press, in Parliament, and so forth.
Tätä asiaa on jo spekuloitu paljon lehdistössä, tässä parlamentissa ja muualla.
EnglishUnemployment is high, investment is not what it could be, and so on and so forth.
Työttömiä on paljon, investointeja ei ole tehty tarpeeksi ja niin edelleen.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
He sanoivat: "Heistä on tullut todella syvällisiä ajattelijoita" ja niin edelleen.
EnglishThere is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
Ei ole tarpeen sanoa "452 ääntä, joista 53 vastaan ja 22 puolesta ja niin edelleen".
EnglishThe subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
Tänään käsittelemämme asialuettelo on järkevä terveys, ympäristö, ravitsemus.
EnglishI wanted to check to find out how he'd calculated this, and get the sources and so forth.
Halusin varmistaa, kuinka hän oli arvioinut tämän, ja saada lähteet ja niin pois päin.
EnglishWhen shall we start having to submit details of births and so forth?
Milloin meidän on alettava luovuttaa tietoja syntymistä ja niin edelleen?
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Joskus käsittelimme ongelmia ja joskus otimme esiin henkilökohtaisia kysymyksiä ja niin edelleen.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Maanviljelijöille maksetaan hehtaareittain vesiensuojelusta, metsänistutuksesta ja niin edelleen.
EnglishOf course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
Voidaan tietysti aina purnata siitä, että tämä olisi voitu tehdä aikaisemmin ja niin edelleen.
EnglishIt also talked about the environment, and so forth.
Puheenjohtajamaa on ottanut esille myös ympäristökysymyksiä ja vastaavia asioita.
English, and so forth.
Oliko sääntelyviranomainen liian heikko, eikä ryhtynyt ajoissa toimiin? Tässä on muutama esimerkki.
EnglishThey are also introducing environmental taxes, and so on and so forth.
Siellä ollaan myös ottamassa käyttöön muun muassa ympäristöveroja.
EnglishFarmers working in similar circumstances do not receive equal subsidies and so on and so forth.
Samanlaisissa oloissa työskentelevät maanviljelijät eivät esimerkiksi saa samanlaista tukea.
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
Myös kohderyhmään kuuluvat yritykset, viranomaiset ja muut vastaavat tahot osallistuvat kuulemiseen.
EnglishAnd if you throw in other durable goods like automobiles and so forth, that number well more than doubles.
Autot ja muut kestohyödykkeet mukaan lukien määrä reilusti kaksinkertaistuu.
EnglishWe are talking about fishing quotas, conservation, maintaining habitats, and so on and so forth.
Puhumme myös kalastuskiintiöistä, suojelusta, elinympäristöjen säilyttämisestä ja niin edelleen.
EnglishEach airport is unique (runway configuration, distribution of traffic and so forth).
Jokainen lentokenttä on ainutlaatuinen (kun otetaan huomioon ratojen kokoonpano, liikenteen jakautuminen...).
EnglishSometimes the legal basis has not been accepted because of issues of comitology and so forth.
Joskus oikeudellista perustaa ei ole hyväksytty komitologiaa koskevien asioiden takia ja niin edelleen.
EnglishA general agreement has been adopted on the board, the executive structure and so forth.
Johtokunnasta (board), toimeenpanorakenteesta, kaikista näistä näkökohdista on vallinnut yleinen yksimielisyys.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "and so forth":

and so forth

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "and so forth" suomeksi

forth adverbi
and konjunktio
so konjunktio
so adverbi
Finnish
and so on