EN

and {konjunktio}

volume_up
and (myös: &)
We are a community of values, particularly the values of freedom and solidarity.
Olemme arvoyhteisö, ja tärkeimpiä arvojamme ovat vapaus ja solidaarisuus.
Today, the challenges, like the expectations – of reforms and democracy – are huge.
Haasteet ja uudistuksia ja demokratiaa koskevat odotukset ovat nyt suuret.
, draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija.
and (myös: as well as)
A passenger must be the subject both of the activities of the carrier and of the airport.
Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi.
A duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Kaksisuuntainen äänikortti voi sekä toistaa että äänittää ääntä samanaikaisesti.
The Commission is also involved from the point of view of theoretical and political proposals.
Komissio osallistuu sekä teoreettisilla että poliittisilla esityksillään.
and
volume_up
ynnä {konj.} [vanhanaik.]
We need cooperation between universities, hospitals and so on in Europe.
Tarvitsemme yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden ynnä muiden välillä Euroopassa.
I would also like to see closer cooperation in foreign policy issues and others as well.
Minä haluaisin lisää yhteistyötä myös ulkopolitiikkaan ynnä muuhun.
We are facing challenges from China, India, Brazil and other countries.
Meillä on haastajina Kiina, Intia, Brasilia ynnä muita maita.
FI

fish and chips {substantiivi}

volume_up
1. Gastronomia
fish and chips

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "and then":

and then
and how