"anchovy" - Suomenkielinen käännös

EN

"anchovy" suomeksi

EN

anchovy {substantiivi}

volume_up
anchovy (myös: sprat)
I, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Myös minä aion puhua sardelli- ja piikkimakrillikantojen hoitosuunnitelmista.
The fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
Tällä hetkellä kaupallisesti merkittäviin kalavaroihin kuuluvat afrikkalainen turska, piikkimakrilli, sardinella ja sardelli.
anchovy

Esimerkkejä "anchovy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am referring to the plan for anchovy stocks and the use of exotic species in aquaculture.
Viittaan sardellikannan suunnitelmaan ja tulokaslajien käyttöön vesiviljelyssä.
EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Esittelijän mukaan sardellikanta ei kuitenkaan ole vielä elpynyt.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Biskajanlahdella harjoitettavalla sardellin kalastuksella on huomattava sosioekonominen merkitys.
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Myös minä aion puhua sardelli- ja piikkimakrillikantojen hoitosuunnitelmista.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of considerable social and economic importance.
Biskajanlahdella harjoitettavalla sardellin kalastuksella on huomattava sosioekonominen merkitys.
EnglishThe Council blocked several plans for anchovy fisheries.
Neuvosto esti useita anjoviksen kalastusta koskevia suunnitelmia.
EnglishThe anchovy stock in the Bay of Biscay was threatened with collapse and the fishery was therefore closed in 2005.
Biskajanlahden sardellikanta oli vaarassa romahtaa, ja sen vuoksi kalastus kiellettiin vuonna 2005.
EnglishLong-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock (
Biskajanlahden sardellikantaa ja kyseistä kalakantaa hyödyntävää kalastusta koskeva pitkän aikavälin suunnitelma (
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor condition of the anchovy stock.
Sardellin kalastus Biskajanlahdella on ollut kiellettyä vuodesta 2005 sardellikannan huonon tilan vuoksi.
EnglishThe worrying conservation status of the anchovy stock in the Bay of Biscay led to the closure of the fisheries in 2005.
Biskajanlahden sardellikannan huolestuttava suojelun taso johti kalastuksen kieltämiseen vuonna 2005.
EnglishThe Council is aware of the critical level of anchovy stocks in the Bay of Biscay to which Mr Ortuondo Larrea refers.
Neuvosto on tietoinen siitä sardellikantojen kriittisestä tilasta Cantabrianmerellä, johon parlamentin jäsen viittaa.
EnglishThe fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
Tällä hetkellä kaupallisesti merkittäviin kalavaroihin kuuluvat afrikkalainen turska, piikkimakrilli, sardinella ja sardelli.
EnglishThey do not paint a very optimistic picture for anchovy, cuttlefish, demersal fish, black hake and sardinella.
Niissä ei maalata kovin optimistisia näkymiä sardellille, mustekalalle, pohjakaloille, senegalinkummeliturskalle ja kultasardiinille.
English. - The anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor state of that stock.
kirjallinen. - (EN) Sardellin kalastus Biskajanlahdella on ollut kiellettyä vuodesta 2005 sardellikannan huonon tilan vuoksi.
English(ES) Mr President, Commissioner, anchovy fishing in the Bay of Biscay ceased in 2005 due to the poor state of stocks.
(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sardellin kalastus Biskajanlahdella loppui vuonna 2005 kannan huonon tilan vuoksi.
EnglishAlthough catch quotas have been introduced for the anchovy fishery in the Bay of Biscay, this does not apply to pelagic species and tuna.
Vaikka Biskajanlahdella on otettu käyttöön sardellin kalastuksen saaliskiintiöt, niitä ei sovelleta pelagisiin lajeihin ja tonnikalaan.
EnglishA new management plan is needed to resolve this problem which is linked to the anchovy stock and which does not need to be renegotiated every year.
Tarvitaan uutta hoitosuunnitelmaa ratkaisemaan tämä ongelma, joka liittyy sardellikantaan ja josta ei tarvitse neuvotella joka vuosi uudelleen.
EnglishI would like to state that this transfer will not increase the pressure of fishing on anchovy stocks overall, over the whole Community fishing area.
Haluaisin mainita, että tämä siirto ei tule lisäämään kalastuspainetta sardillikantoihin kokonaisuudessaan, yhteisön koko kalastusalueen puitteissa.
EnglishIn accordance with the principle of relative stability, 90% of stocks of anchovy in the Bay of Biscay are allocated to Spain and only 10% to France.
Lisäksi suhteellisen vakauden periaatteen mukaisesti sardillien jakoperuste Cantabrianmerellä antoi 90 prosenttia kannasta Espanjalle ja vain 10 prosenttia Ranskalle.
EnglishThe aim was to give the rapporteurs (Mr Gallagher on horse mackerel and Ms Bilbao Barandica on anchovy) a political mandate to negotiate with the Council.
Tarkoituksena oli antaa esittelijöille (Pat Gallagher piikkimakrillista ja Izaskun Bilbao Barandica sardellista) poliittiset valtuudet neuvotella neuvoston kanssa.