EN

anchoring {substantiivi}

volume_up
anchoring
Such anchoring of inflation expectations is a prerequisite for monetary policy to make an ongoing contribution towards supporting economic growth in the euro area.
Inflaatio-odotusten ankkuroiminen on edellytys sille, että rahapolitiikka voi jatkuvasti tukea euroalueen talouskasvua.
Such anchoring is a prerequisite for monetary policy to make an ongoing contribution towards supporting sustainable economic growth and job creation in the euro area.
Odotusten ankkuroiminen on edellytyksenä sille, että rahapolitiikalla voidaan jatkuvasti tukea kestävää talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista euroalueella.
Such anchoring of inflation expectations is a prerequisite for monetary policy to make an ongoing contribution towards supporting sustainable economic growth and job creation in the euro area.
Inflaatio-odotusten ankkuroiminen on edellytys sille, että rahapolitiikalla voidaan jatkuvasti tukea kestävää talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista euroalueella.

Esimerkkejä "anchoring"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishToday it is a question of anchoring the rule of law more firmly in the State.
Nyt on kyse siitä, että oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaate lujittuvat edelleen.
EnglishThe firm anchoring of inflation expectations remains of the essence.
Inflaatio-odotusten luja ankkurointi on edelleen ensiarvoisen tärkeää.
EnglishRules on the anchoring of, and support system for, steps can hardly be amongst these, however.
Tikapuiden kiinnitys- ja tukijärjestelmiä koskevat säännöt eivät varmaankaan kuulu niihin.
EnglishThis is a defining period in anchoring Russia firmly in the community of democratic nations.
Tämä on ratkaisevaa aikaa Venäjän vakiinnuttamisessa demokraattisten kansakuntien yhteisöön.
EnglishThe firm anchoring of inflation expectations is of the essence.
Inflaatio-odotusten luja ankkurointi on ensiarvoisen tärkeää.
EnglishThe ECB has to fight inflation tenaciously, and anchoring inflation expectations is key in this regard.
EKP:n on torjuttava sitkeästi inflaatiota, ja inflaatio-odotusten vakauttaminen on tässä yhteydessä ensisijaista.
EnglishSuch anchoring is indispensable to supporting sustainable growth and employment and contributing to financial stability.
Ankkurointi on välttämätöntä kestävän kasvun, työllisyyden ja rahoitusjärjestelmän vakauden edistämisen kannalta.
EnglishBy so doing, the Governing Council will continue to ensure a firm anchoring of medium-term inflation expectations.
Näin EKP:n neuvosto varmistaa, että keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset pysyvät jatkossakin lujasti ankkuroituina.
EnglishIn this way, the Governing Council will continue to ensure a firm anchoring of medium-term inflation expectations.
Näin EKP:n neuvosto varmistaa, että keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset pysyvät jatkossakin lujasti ankkuroituina.
EnglishMonetary cooperation must be maintained in its present form, and will have the result of truly anchoring the euro.
Rahapoliittisen yhteistyön on pysyttävä sellaisena kuin se nykyään on ja sen tavoitteena on oltava todellinen sitoutuminen euroon.
EnglishSuch anchoring is a prerequisite for monetary policy to make its contribution towards supporting economic growth and job creation in the euro area.
Vain siten rahapolitiikalla voidaan tukea talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista euroalueella.
EnglishAll of this underlines the concrete interest in anchoring the concept of the European dimension in the different educational systems.
Edellä sanottu korostaa käsitteen konkreettista hyötyä ankkuroitaessa eurooppalainen ulottuvuus eri koulutusjärjestelmiin.
EnglishNevertheless, fiscal policy should be maintained on a sustainable course, anchoring expectations of an ordered resolution of the crisis.
Finanssipolitiikan suunta on kuitenkin pidettävä kestävänä, sillä odotukset kriisin hallitusta ratkaisusta perustuvat siihen.
EnglishSuch anchoring is a prerequisite for monetary policy to make an ongoing contribution towards supporting sustainable economic growth and job creation in the euro area.
EKP:n rahapolitiikka on koronnoston jälkeenkin elvyttävää.
EnglishIt is also the best recipe for anchoring stability in the western Balkans and driving reforms that enhance fundamental freedoms in Turkey.
Se on myös paras resepti vakauden lujittamiseksi Länsi-Balkanilla ja perusvapauksia laajentavien uudistusten edistämiseksi Turkissa.
EnglishThis is good because it broadens out the scope by anchoring in Africa the kind of discussion we have to go through with Zimbabwe.
Se on hyvä, koska tämä laajentaa toimintamahdollisuuksiamme siten, että Afrikassa varmistuu, millaisia keskusteluja meidän on käytävä Zimbabwen kanssa.
EnglishSuch anchoring of inflation expectations is a prerequisite for monetary policy to make an ongoing contribution towards supporting economic growth in the euro area.
Inflaatio-odotusten ankkuroiminen on edellytys sille, että rahapolitiikka voi jatkuvasti tukea euroalueen talouskasvua.
EnglishThe credibility of the Euro and the solid anchoring of inflation expectations over the next 10 years have been well preserved throughout the crisis.
Luottamus euroon on säilynyt ja kymmenen vuoden inflaatio-odotukset ovat pysyneet tiukasti hintavakauden määritelmän mukaisina kriisiaikoinakin.
EnglishI hope that Parliament will be able to support us in this frontal approach, because in my opinion it is the best way of anchoring the Lomé V Convention.
Toivon, että parlamentti tukee meitä tässä suorassa lähestymistavassa, koska mielestäni se on paras tapa varmistaa viides Lomén yleissopimus.
EnglishThe anchoring of social objectives and rights is pointing the way to the next task: the creation and construction of a European social union.
Sosiaalisten tavoitteiden ja oikeuksien ankkuroinnilla näytetään tietä seuraavalle tehtävälle: Euroopan sosiaalisen unionin luomiselle ja rakentamiselle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anchor":

anchor