EN

anchor {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
anchor (myös: anchorman)
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Euro on ankkuri, johon jäsenvaltioiden taloudet on sidottu.
Just as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
Aivan kuten Jean-Claude Juncker totesi parlamentille puhuessaan, on euro nimenomaan "vakauden ankkuri".
Looking forward, judicious implementation of the fiscal surveillance framework will anchor expectations of future fiscal developments.
Julkisen talouden seurannan täytäntöönpano on tulevaisuudessa ankkuri, johon julkisen talouden kehitykseen liittyvät odotukset kiinnittyvät.
2. ATK
anchor

Esimerkkejä "anchor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBoats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
Veneet ovat usein ankkurissa, ja niinpä ympäristöpolitiikallakin on oltava kiinnekohta.
EnglishWe do not think that the mobility of labour is the anchor for growth and continued welfare.
Mielestämme työvoiman liikkuvuus ei ole kasvavan ja jatkuvan hyvinvoinnin perusta.
EnglishWe are engaged in a dialogue to anchor the process at country level.
Olemme käynnistäneet vuoropuhelun prosessin ankkuroimiseksi valtiotasolle.
EnglishWe must also anchor this in specific basic aspects of economic policy for the year 2001.
Kaikki tämä täytyy myös sitoa talouspolitiikan vuoden 2001 konkreettisiin suuntaviivoihin.
EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Se tarjoaa meille perustan, jolta käsin voimme asettaa julkisten talouksiemme kestävyystavoitteet.
EnglishAn FTA with an Asian country will anchor the presence of the EU in that region.
Vapaakauppa-alue jossakin Aasian maassa lujittaisi Euroopan unionin läsnäoloa kyseisellä alueella.
EnglishIceland's accession to the EU would further anchor the European presence in the Arctic Council.
Islannin liittyminen EU:hun vahvistaisi edelleen EU:n läsnäoloa Arktisessa neuvostossa.
EnglishIn addition to the obvious benefits, the euro has also emerged as an anchor in the financial crisis.
Ilmiselvien etujen lisäksi euro on myös osoittautunut ankkuriksi rahoituskriisissä.
EnglishIn addition, the agreements with the EU will act as an anchor.
Lisäksi EU:n kanssa solmitut sopimukset muodostavan vakaan kiinnekohdan.
EnglishI say that the mark will remain the anchor currency 'for the time being' quite deliberately.
Sanon tarkoituksella, että D-markka on toistaiseksi ankkurimme.
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Minusta nyt on tärkeää ankkuroida Kööpenhaminan sopimuksen sitoumukset viralliseen tekstiin.
EnglishThe euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Euro on ankkuri, johon jäsenvaltioiden taloudet on sidottu.
EnglishThe euro cannot simply act as a safety anchor, but must also be an engine that can drive growth.
Euro ei voi toimia pelkkänä turvaa tuovana ankkurina, vaan sen on oltava myös kasvua lisäävä moottori.
EnglishFurthermore, we appreciated your ability to anchor the process of integration to our common Atlantic identity.
Arvostimme myös kykyänne yhdistää yhdentymisprosessi yhteiseen atlanttiseen identiteettiimme.
EnglishThe ENP will help generally to consolidate these countries' wishes to anchor themselves firmly within EU institutions.
ENP auttaa yleisesti lujittamaan näiden maiden halua ankkuroitua lujasti EU:n toimielimiin.
English6:35 Anchor: He offers no hope of cleaning it up.
6:35 Uutisankkuri: Hän ei tarjoa toivoa sotkun siivoamisesta.
EnglishJust as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
Aivan kuten Jean-Claude Juncker totesi parlamentille puhuessaan, on euro nimenomaan "vakauden ankkuri".
EnglishWe need to anchor the measures in economic policy.
Toimenpiteistä on tehtävä kiinteä osa talouspolitiikkaa.
EnglishThe Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
Irlannin kansanäänestys oli tiukka muistutus tarpeesta ankkuroida Eurooppa-ajatus kansalliseen keskusteluun.
EnglishUnfortunately, neither do we see in today's debate the port where everybody can happily cast anchor.
Valitettavasti mekään emme näe tämänpäiväisessä keskustelussa satamaa, jonne jokainen voisi tyytyväisenä laskea ankkurinsa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anchor":

anchor