"anarchy" - Suomenkielinen käännös

EN

"anarchy" suomeksi

FI
EN

anarchy {substantiivi}

volume_up
anarchy
Where anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
Siellä missä vallitsee anarkia ja laittomuus, on voimassa julmimman oikeus.
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Maa on epätoivoisessa tilanteessa, jossa anarkia ja viidakon laki vallitsevat.
We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Meidän on vältettävä anarkia ja estettävä monopolien muodostuminen.

Esimerkkejä "anarchy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhere anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
Siellä missä vallitsee anarkia ja laittomuus, on voimassa julmimman oikeus.
EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Euroopan oikeudellisen anarkian uhrit ovat usein pieniä, viattomia lapsia.
EnglishWithout such a framework, there would be total anarchy in the European energy market.
Euroopan energiamarkkinat olisivat täydellisessä kaaoksessa ilman tällaisia puitteita.
EnglishThat country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Maa on epätoivoisessa tilanteessa, jossa anarkia ja viidakon laki vallitsevat.
EnglishWe need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Meidän on vältettävä anarkia ja estettävä monopolien muodostuminen.
EnglishThe alternative is chaos and anarchy, which is not in anyone's interest.
Vaihtoehtona on kaaos ja anarkia, mikä ei ole kenenkään edun mukaista.
EnglishIt is this anarchy in the plundering that bothers the rapporteur.
Kaiken tämän anarkian keskellä mietinnön esittelijää häiritsee ryöstely.
EnglishBut the reasons for the terrorism and anarchy in the south are to be found elsewhere.
Mutta etelän terrori ja anarkia perustuvat muihin motiiveihin.
EnglishIn the name of national sovereignty they are enhancing global anarchy.
Kansallisen suvereenisuuden nimissä ne lisäävät yleistä anarkiaa.
EnglishThe decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy.
Valtion rappeutuminen sen sijaan johtaa katastrofiin ja anarkiaan.
EnglishWherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
Siellä missä demokratian ei ole tarkoitus olla anarkiaa, on lobbaukseenkin sovellettava selkeitä sääntöjä.
EnglishIt is primarily in the interests of the Albanian people that total anarchy should not take over in Albania.
Täydellisen anarkian estäminen Albaniassa on ensisijaisesti Albanian kansan etujen mukaista.
EnglishWe must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Meidän on määritettävä, ennakoitava ja estettävä kriisit, eikä vapaa talous saa merkitä talousanarkiaa.
EnglishGlobal anarchy in the area of migration leads to grave dangers on which terrorism feeds.
Hallitsemattomat muuttovirrat ympäri maailmaa johtavat vakaviin vaaroihin, joista terrorismi saa oivaa kasvupohjaa.
EnglishFreedom can easily turn into anarchy or a new kind of oppression if it lacks a moral dimension.
Vapaus voi helposti kääntyä anarkiaksi tai uudenlaiseksi sorroksi, jollei siihen liity moraalista ulottuvuutta.
EnglishOnce you begin to do that, anarchy will reign in this House.
Kun sellainen alkaa, parlamentissa vallitsee anarkia.
EnglishThere is total anarchy in northern Uganda, and the 'Lord's Army' does everything that God forbids.
Pohjois-Uganda on täydellisen anarkian vallassa ja Herran vastarinta-armeija tekee kaikkea, minkä jumala on kieltänyt.
EnglishHowever, we still run the risk of insistence on national sovereignty resulting in global anarchy.
Kaikesta huolimatta on vielä olemassa vaara, että kansallisen itsemääräämisoikeuden vaatiminen johtaa yleiseen sekasortoon.
EnglishThe internal situation is one of chaos and anarchy.
EnglishAll this, Mr President, is a recipe for anarchy and a threat to democracy that could endanger the entire region.
Arvoisa puhemies, tämä kaikki saa aikaan anarkian ja se on vaaraksi demokratialle ja voi olla vaaraksi koko alueelle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anarchy":

anarchy