"to analyze" - Suomenkielinen käännös

EN

"to analyze" suomeksi

EN

to analyze [analyzed|analyzed] {verbi}

volume_up
But as important as it is to analyze, we have to know what is going to follow on from this analysis.
Mutta yhtä tärkeää kuin analysoida, on tietää, mitä tästä analyysistä seuraa.
To determine if the drive needs to be optimized, tap or click Analyze.
Voit selvittää, kaipaako asema optimointia, valitsemalla Analysoi.
To determine if the disk needs to be defragmented or not, click Analyze disk.
Voit selvittää, kaipaako levy eheytystä, valitsemalla Analysoi levy.

Esimerkkejä "to analyze"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English2:32 I worked with other scientists to analyze Earth climate observations.
2:32 Yhdessä muiden tutkijoiden kanssa analysoimme Maan ilmastohavaintoja.
EnglishWe have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.
Meidän on tarkasteltava niitä syitä, jotka johtivat kyseisten varojen käyttämättä jäämiseen.
EnglishTo determine if the disk needs to be defragmented or not, click Analyze disk.
Voit selvittää, kaipaako levy eheytystä, valitsemalla Analysoi levy.
EnglishIn this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
English5:04 Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
5:04 Miten analysoimme tällaisia näytteitä, jotka sisältävät enemmän muovia kuin planktonia?
EnglishBut as important as it is to analyze, we have to know what is going to follow on from this analysis.
Mutta yhtä tärkeää kuin analysoida, on tietää, mitä tästä analyysistä seuraa.
EnglishTo determine if the drive needs to be optimized, tap or click Analyze.
Voit selvittää, kaipaako asema optimointia, valitsemalla Analysoi.
EnglishTo reduce image noise, click Analyze, and then use the Reduce noise slider.
Jos haluat vähentää kuvakohinaa, valitse Analysoi ja käytä sitten Vähennä kuvakohinaa -liukusäädintä.
EnglishAnalyze your news, and speak up when there are gaps missing in coverage like people at the New York Times did.
Analysoikaa uutiset ja puhukaa puutteista kuten New York Timesin tapauksessa ihmiset tekivät.
EnglishAll the data that we analyze in this field highlights two situations.
Voimme tehdä kaksi johtopäätöstä kaikkien niiden alaan liittyvien lukujen perusteella, jotka olemme analysoineet.
EnglishAnd this could be really useful as we try to decipher the script by generating more data that we can analyze.
Tästä voisi olla paljon hyötyä, kun pyritään avaamaan kirjoitusta luomalla lisää analysoitavaa dataa.
EnglishDisk Defragmenter runs on a schedule, but you can also analyze and defragment your disks and drives manually.
Levyn eheytys suoritetaan aikataulun mukaan, mutta voit analysoida ja eheyttää levyt ja asemat myös manuaalisesti.
EnglishLet us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
EnglishIt also helps analyze the websites you visit to see if they have the characteristics common to a phishing website.
Se auttaa myös analysoimaan vierailemiasi sivustoja ja tutkimaan, löytyykö niistä tietokalastelusivustoille ominaisia piirteitä.
EnglishIn the workplace, many people use computers to keep records, analyze data, do research, and manage projects.
Työpaikoilla tietokoneita käytetään tilastojen ylläpitoon, tietojen analysoimiseen ja tutkimusten tekemiseen sekä projektien hallintaan.
EnglishSecond, it helps analyze the sites you visit to see if they have the characteristics common to a phishing website.
Toiseksi, se auttaa analysoimaan vierailemiasi sivustoja ja tutkimaan, löytyykö niistä tietokalastelusivustoille ominaisia piirteitä.
EnglishObviously, it is still too early to try to analyze the impact but the Commission is naturally taking a close interest in developments.
Luonnollisesti on vielä liian aikaista yrittää analysoida sen vaikutuksia, mutta komissio seuraa tietysti tarkasti asian kehitystä.
EnglishIn the perspective of the fifth framework programme, we must analyze the contribution of these programmes to the Europe's economic well-being.
Viidennen puiteohjelman kannalta on tärkeää, että tutkitaan, mitä nämä ohjelmat lisäävät Euroopan taloudelliseen hyvinvointiin.
EnglishAnd sure enough, if you sit down, and you analyze all this data on spaghetti sauce, you realize that all Americans fall into one of three groups.
Ja totta tosiaan, jos analysoi nuo kaikki datat spagettikastikkeista, huomaa, että amerikkalaiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään.
EnglishThe approach, Madam Commissioner, is to be welcomed as an initial attempt to analyze progress in vocational training in the Union and Member States.
Sitä paitsi aloite, rouva komissaari, ensimmäisenä yrityksenä analysoida jatkokoulutuksen edistymistä unionissa ja jäsenvaltioissa on erittäin tervetullut.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "analyzable":

analyzable
analyzer
English