"anabolic" - Suomenkielinen käännös

EN

"anabolic" suomeksi

EN

anabolic {adjektiivi}

volume_up
1. Mytologia

Esimerkkejä "anabolic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishToday, I am glad that I took only lots of protein, and never clenbuterol or anabolic steroids.
Nyt olen iloinen, että söin tuolloin ainoastaan runsaasti proteiinia mutta en koskaan klenbuterolia tai anabolisia steroideja.
EnglishFirst, by highlighting the use of anabolic agents as a public health problem, as you quite rightly said.
Ensinnäkin on korostettava sitä, että anabolisten aineiden käyttö on kansaterveyden ongelma, kuten aivan oikein totesittekin.
EnglishIt would also be advisable if widely available preparations carried labels stating that they were anabolic substances.
Olisi myös suotavaa, että yleisesti saatavilla oleviin valmisteisiin liitettäisiin merkintä siitä, että ne ovat anabolisia aineita.
EnglishJust the other day, one of the best baseball players in the United States died of a heart attack due to excessive use of anabolic agents.
Vain muutama päivä sitten eräs Yhdysvaltojen parhaista baseball-pelaajista kuoli sydänkohtaukseen, jonka aiheutti anabolisten aineiden liikakäyttö.
EnglishI would remind you that the turnover from sales of anabolic agents exceeds EUR two billion a year in Europe and about EUR six billion a year worldwide.
Haluaisin muistuttaa teille, että Euroopassa anabolisten aineiden kaupassa liikkuu vuosittain yli kaksi miljardia euroa ja koko maailmassa noin kuusi miljardia euroa.
EnglishFourthly, by correctly labelling the relevant concoctions which are widely available on the market, so that they clearly state that they are anabolic substances.
Neljänneksi markkinoilla laajasti saatavilla oleviin sekoituksiin on saatava asianmukaiset merkinnät, joista käy selkeästi ilmi, että kyse on anabolisista aineista.
EnglishMay I remind you that turnover from the trade in anabolic substances exceeds two billion euros per annum in Europe and approximately six billion euros per annum in the entire world.
Muistutan teitä siitä, että anabolisten aineiden kaupan liikevaihto Euroopassa on yli kaksi miljardia euroa vuodessa ja koko maailmassa noin kuusi miljardia euroa.