EN

amusement {substantiivi}

volume_up
amusement (myös: fun, pastime, pleasure)
Finally, the Commission considers that expenditure on luxuries, amusements or entertainment should be totally excluded from the right to deduction.
Lopulta komission mielestä ylellisyys-, huvi- ja edustuskulut on jätettävä kokonaan vähennysoikeuden ulkopuolelle.
amusement (myös: distraction)
amusement
amusement (myös: buoyancy, cheer, gaiety, merriment, mirth)

Esimerkkejä "amusement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut there would be some amusement in some of the more rural parts of Ireland at the tone of the debate.
Joillakin Irlannin maaseuduilla olisivat ihmiset tosin huvittuneita keskustelun sävystä.
EnglishAnimals are, by definition, not just there for our amusement.
Eläimet eivät ole missään tapauksessa merkittävä osapuoli.
EnglishPerhaps he thought that it was an amusement park.
EnglishLadies and gentlemen, I rather got the impression today that you thought Mrs Haug had drawn up this report largely for her own amusement.
Hyvät kollegat, olen saanut tänään hieman sellaisen vaikutelman, että rouva Haug on nauttinut suuresti tätä mietintöä laatiessaan.
EnglishI spent ten years chairing the Security and Disarmament Sub-Committee at a time when our embarking on this work was regarded with some amusement.
Olin kymmenen vuotta turvallisuusasioista ja aseistariisunnasta vastaavan alivaliokunnan puheenjohtaja aikana, jolloin ryhtymistä tähän työhön pidettiin jossain määrin huvittavana asiana.
EnglishI hope that this House will not start to think of our interventions as an annoying habit, or even something to be treated superficially and with amusement.
Toivon, että tämä parlamentti ei ala pitää puheenvuorojamme häiritsevänä tapana, tai jopa jonain sellaisena, jota voi käsitellä suhtautumalla siihen pintapuolisesti ja hilpeästi.
EnglishIt is also noted with some amusement that the French Government has protested and has called for unanimity on these 'very sensitive' issues to be maintained.
Voidaan myös todeta - hieman huvittavaa kyllä - että Ranskan hallitus on vastustanut tätä ja on vaatinut yksimielisten päätösten säilyttämistä näillä "erittäin herkillä" aloilla.
EnglishMadam President, from this side of the hemicycle, we are following with some amusement the division between right and left on the more or less extendable definition of human rights.
Arvoisa puhemies, me tällä puolella salia olevat seuraamme hieman huvittuneina tätä oikeiston ja vasemmiston eriävää käsitystä enemmän tai vähemmän laajasta ihmisoikeuskäsityksestä.
EnglishI listened with amusement to the reaction of parliamentarians on the eve of the Elles vote when the Commission made clear in its statement that it considered the vote a matter of confidence.
Kuuntelin huvittuneena parlamentaarikoiden reaktioita ennen Ellesin mietinnöstä käytyä äänestystä, kun komissio teki selväksi, että se piti äänestyksen tulosta luottamusasiana.
EnglishWhen Commissioner Gradin raised this issue and made it one of the priorities for her term of office, there was probably quite a lot of amusement and scepticism about the extent of the problem.
Kun komissaari Gradin otti asian esille ja teki siitä yhden toimikautensa tärkeimmistä asioista, ongelman laajuutta epäiltiin ja se herätti ilmeisesti paljon huvittuneisuuttakin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amusement":

amusement
amused
amusing
amusive
amusement park
Muita sanoja