"amply" - Suomenkielinen käännös

EN

"amply" suomeksi

EN

amply {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "amply"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis demonstrates that our criticisms of the strategy have been amply justified.
Tämä osoittaa sen, että sille, mistä olemme strategiaa arvostelleet, on vahvat perusteet.
EnglishHe has amply demonstrated that in the exercise of his national responsibilities.
Hän on osoittanut sen laajasti kansallisten vastuutehtäviensä hoidossa.
EnglishThat is amply demonstrated by all the available data and statistics.
Siitä löytyy lukuisia todisteita saatavilla olevista tiedoista ja tilastoista.
EnglishMr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
- (EN) Arvoisa puhemies, puhutte oikein hyvää englantia, kuten olette laajasti osoittanut.
EnglishThe six candidates amply satisfy the selection criteria stated in the Treaty.
Kaikki kuusi ehdokasta vastaavat laajalti perustamissopimuksessa mainittuihin valintaehtoihin.
EnglishIt is a black hole in the Constitution that has amply fuelled scepticism and anxiety.
Se on perustuslakiin liittyvä musta aukko, joka on ruokkinut laajalti epäilyjä ja ahdistusta.
EnglishIt has been amply demonstrated in recent years that disasters at sea are on the increase.
Viime vuosina on saatu lukuisia osoituksia siitä, että merionnettomuudet ovat lisääntymään päin.
EnglishThey have amply justified why Croatia can now be granted accession candidate status.
He ovat esittäneet kattavat perustelut sille, miksi Kroatialle voidaan nyt myöntää ehdokasmaan asema.
English   Mr President, as has been amply elucidated here, Turkey has made progress with its reforms.
   Arvoisa puhemies, kuten täällä on tehty hyvin selväksi, Turkki on edistynyt uudistustoimissaan.
EnglishThat is amply demonstrated by the current agricultural crisis which we are witnessing here in the European Union.
Sen osoittaa myös maatalouden tämänhetkinen kriisi, joka Euroopan unionissa on valloillaan.
EnglishI am not going to talk about the content, for my fellow Members have already amply expressed what are my views too.
En aio puhua sisällöstä, sillä kollegani ovat jo esittäneet laajasti minunkin näkemykseni.
EnglishThat should amply compensate them for forgoing their contact with the postman.
Tämä korvaisi laajalti sen uhrauksen, jonka he joutuvat tekemään menetettyään yhteydenpidon mahdollisuuden postinkantajan kanssa.
EnglishThe urgency of the matter has been amply demonstrated.
Asian kiireellisyyttä ei tarvitse enää todistaa.
EnglishThe report should cover these tasks more amply.
Näitä asioita pitäisi käsitellä mietinnössä laajemmin.
EnglishOur fellow MEPs have illustrated this amply.
Kollegat ovat valaisseet tätä asiaa perusteellisesti.
EnglishMigration can be regarded as a threat, as has been amply illustrated in recent times by the writings of Oriana Fallaci.
Sitä voidaan pitää uhkana, kuten Oriana Fallacin viimeaikaisissa kirjoituksissa on runsassanaisesti kuvattu.
EnglishWe have three problems in all with consumer products, and with toys in particular, and these have already been amply discussed.
Kuluttajatuotteiden ja erityisesti lelujen kohdalla on kaikkiaan kolme ongelmaa, ja niistä on jo keskusteltu tarpeeksi.
EnglishThe importance of the service sector as a key element in job creation can be amply illustrated in simple statistics.
Palvelualan merkitystä keskeisenä tekijänä työpaikkoja luotaessa voidaan havainnollistaa tehokkaasti yksinkertaisten tilastojen avulla.
EnglishThe 10% basic rate must therefore be maintained, making it possible to amply cover the expenses incurred in this task.
On siis ehdottomasti pidettävä kiinni 10 prosentin pohjatasosta, jolla on mahdollista kattaa helposti näistä toiminnoista aiheutuvat menot.
EnglishThe example of Portugal has amply demonstrated how the euro is a tool for promoting wage moderation and flexibility in the labour market.
Portugali on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten euro on väline, jolla edistetään maltillista palkkakehitystä ja työmarkkinoiden joustavuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amply":

amply