EN

to amplify [amplified|amplified] {verbi}

volume_up
1. yleinen
These problems will almost certainly be amplified by developments in electronic trading.
Sähköisen kaupankäynnin kehittyminen laajentaa epäilemättä näitä ilmiöitä.
Commissioner Silguy amplified this disturbing fact by verbally adding that Europe lost 1.5 million jobs at that time.
Komission jäsen de Silguy laajentaa lisäksi tätä tyrmistyttävää toteamusta lisäten puheessaan, että tässä yhteydessä Euroopasta hävisi 1, 5 miljoonaa työpaikkaa.
Secondly, similarly, the highlighting which the media often give to terrorist acts is a very powerful contribution to enhancing and amplifying the intended effects of the terrorists themselves.
Toiseksi tiedotusvälineille tyypillinen terroritekojen korostaminen lisää ja laajentaa huomattavasti terroritekojen merkitystä ja tukee näin terroristien tavoitteita.
They are simply intended to amplify certain areas and make some points even more explicit.
Niillä halutaan vain täydentää sitä joiltakin osin ja täsmentää sitä.
2. Elektroniikka, virallinen
Satellite TV is a TV system in which the signal is transmitted to an orbiting satellite that receives the signal, amplifies it, and then transmits it back to earth.
Satelliitti-TV on televisiojärjestelmä, jossa signaali lähetetään radallaan kiertävään satelliittiin, joka vastaanottaa signaalin, vahvistaa sen ja lähettää sen sitten takaisin Maahan.
This is a life in which you have as much positive emotion as you possibly can, and the skills to amplify it.
Tämä on elämä, jossa on niin paljon positiivisia tunteita kuin vain mahdollista, ja taito voimistaa niitä.

Esimerkkejä "to amplify"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe urgency is all the more evident as the Iraqi crisis is only serving to amplify the problem.
Asian kiireellisyys on sitäkin ilmeisempi Irakin kriisin vain lisätessä ongelmia.
EnglishThey are simply intended to amplify certain areas and make some points even more explicit.
Niillä halutaan vain täydentää sitä joiltakin osin ja täsmentää sitä.
EnglishHowever, I will leave it to my colleagues here perhaps to amplify on this.
Jätän kuitenkin asian tarkemman tarkastelun kollegoilleni.
EnglishThis is a life in which you have as much positive emotion as you possibly can, and the skills to amplify it.
Tämä on elämä, jossa on niin paljon positiivisia tunteita kuin vain mahdollista, ja taito voimistaa niitä.
EnglishThey just amplify what is taking place there.
Ne vain vahvistavat sitä, mitä maassa todella tapahtuu.
EnglishWe, the Socialists, hope that the summit taking place this week will hear and amplify the voice of the poor.
Me sosialidemokraatit toivomme, että tällä viikolla järjestettävässä huippukokouksessa kuullaan ja vahvistetaan köyhien ääntä.
EnglishReligious differences often fuel and amplify existing differences, leading to larger clashes.
Uskonnolliset erimielisyydet usein ruokkivat ja kärjistävät olemassa olevia erimielisyyksiä, ja ne johtavat entistä laajempiin yhteenottoihin.
EnglishWe regret that the Chinese authorities have not heeded the calls that the international community has been eager to amplify.
Pahoittelemme sitä, että Kiinan viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon kansainvälisen yhteisön jatkuvasti voimistamia vaatimuksia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "booster amplifier":

booster amplifier