"among others" - Suomenkielinen käännös

EN

"among others" suomeksi

EN

among others {konjunktio}

volume_up
among others
And the European Union, among others, is involved in that overfishing.
Muun muassa Euroopan unioni osallistuu kyseiseen ylikalastukseen.
In this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.
Tässä suhteessa olemme huomattavasti muun muassa Yhdysvaltoja jäljessä.
For these reasons, among others, we abstained in the final vote.
Muun muassa näistä syistä äänestimme tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

Esimerkkejä "among others"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
Mielestäni muun muassa amerikkalaiset antavat aivan liian helposti elintarvikeapua.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Kiitän jäsen McAvania siitä, että hän otti esiin tämän esimerkin monien joukosta.
EnglishOur debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
Keskusteluissamme on muuan muassa noussut esiin kysymys koulutuksesta ja tiedosta.
EnglishI would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
Haluaisin mielelläni nähdä muun muassa Club Méditerranén seuraavan esimerkkiä.
EnglishThis way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
Muun muassa oman poliittisen ryhmänne jäsenet päättivät tästä vuosi sitten.
EnglishWe have been congratulated for what we have done by, among others, the World Bank.
Meitä on onniteltu muun muassa siitä, mitä olemme saaneet aikaan Maailmanpankin avulla.
EnglishIt was time to discuss issues and you had some tough questions, from me among others.
Siellä oli aikaa keskustella, siellä saitte tiukkoja kysymyksiä muun muassa minulta.
EnglishAmong others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle.
Haluan kiittää muun muassa jäsentä Michael Cashmania tämän periaatteen mainitsemisesta.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
Näiden opiskelijoiden keskuudessa liikkuvuus on siis huomattavasti suurempaa kuin muilla.
EnglishSeveral violations of human rights have taken place in recent months, among many others.
Viime kuukausina on tapahtunut muun muassa lukuisia ihmisoikeusloukkauksia.
EnglishWhy can we not start thinking in terms of – among others – ‘multiregional’ categories?
Miksi emme ryhdy tarkastelemaan asiaa muiden tavoin "alueiden välisesti"?
EnglishAnd I would add that my country, among others, does not score very well at all in this matter.
Lisään tähän, että muun muassa oma maani on menestynyt kaikkea muuta kuin hyvin.
EnglishIn this respect, we are a long way behind the United States of America, among others.
Tässä suhteessa olemme huomattavasti muun muassa Yhdysvaltoja jäljessä.
EnglishThese, among many others, are the reasons why we voted against this report.
Nämä olivat osa niistä monista syistä, joiden vuoksi me äänestimme tätä mietintöä vastaan.
EnglishI cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Viittaan todisteena näistä seikoista muun muassa kahdenvälisiin selkkauksiin.
EnglishThe final topic is the Dublin regulation, which was mentioned by Mrs Roure, among others.
Lopuksi puhun Dublinin asetuksesta, jonka muiden muassa jäsen Roure on tänään maininnut.
EnglishThe Netherlands, Denmark and Austria, among others, did not pay their share of the compensation.
Muun muassa Hollanti, Tanska ja Itävalta eivät ole maksaneet osaansa korvauksista.
EnglishI cannot vote in favour of Mr Carnero González' report for the following reason, among others:
. (SV) En voi äänestää Carnero Gonzálezin mietinnöstä muun muassa seuraavasta syystä:
EnglishLater I would like to give an answer to Mrs Lindeperg, among others, on the question of asylum.
Haluan myös antaa vastauksen muun muassa Lindepergille turvapaikkakysymystä koskien.
EnglishThis would have a major financial impact in the Netherlands, among others.
Tällä olisi suuri taloudellinen vaikutus muun muassa Alankomaihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "among others" suomeksi

among prepositio
others substantiivi
to do unto others verbi