"amnesty" - Suomenkielinen käännös

EN

"amnesty" suomeksi

EN

amnesty {substantiivi}

volume_up
amnesty (myös: pardon)
That should be the most important amnesty in Vietnam in recent years.
Tämä olisi tärkein yleinen armahdus Vietnamissa viime vuosina.
Ensin armahdus, sitten vasta vuoropuhelu.
He was given partial amnesty after he defected with about 10,000 supporters in 1996.
Hänelle suotiin osittainen armahdus sen jälkeen, kun hän loikkasi järjestöstä vuonna 1996 yhdessä noin 10 000 kannattajan kanssa.

Esimerkkejä "amnesty"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNATO's SFOR was criticised by Amnesty International for human rights violations.
Amnesty International kritisoi Naton SFOR-operaatiota ihmisoikeusrikkomuksista.
EnglishAmnesty International has drawn attention to violations of human rights in China.
Amnesty International on kiinnittänyt huomiota ihmisoikeusloukkauksiin Kiinassa.
EnglishOn Monday, Amnesty International reported on the actions of Yemeni security forces.
Amnesty International raportoi maanantaina Jemenin turvallisuusjoukkojen toimista.
EnglishUnemployment has reached 40%, according to a report by Amnesty International.
Amnesty Internationalin raportin mukaan työttömyys on kasvanut 40 prosenttiin.
EnglishBut Amnesty International has also, not unexpectedly, created a lot of enemies.
Amnesty International on kuitenkin odotetusti hankkinut paljon vihollisia.
EnglishIn December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
Uzbekistan antoi joulukuussa 2004 asetuksen, jolla armahdettiin 5 400 vankia.
EnglishAmnesty International wrote of the violence which followed local authority elections.
Amnesty International kirjoitti paikallisvaaleja seuranneista väkivaltaisuuksista.
EnglishI do not think that figure - which is provided by Amnesty International - is accurate.
Uskoakseni tämä luku jonka Amnesty International on meille välittänyt ei ole oikea.
EnglishHe agreed that Amnesty International and the Red Cross should visit the prisons.
Hän suostui siihen, että Amnesty International ja Punainen Risti vierailevat vankiloissa.
EnglishThey are being treated very badly according to a report from Amnesty International.
Amnesty Internationalin raportin mukaan heitä kohdellaan todella huonosti.
EnglishThis is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.
Kysymyksessä on selkeä pyrkimys lamauttaa Amnesty Internationalin toimintakyky maassa.
EnglishThe human rights organisation we want to mention here is Amnesty International.
Ihmisoikeusjärjestö, jonka haluamme mainita, on Amnesty International.
EnglishI referred to, for example, the special report by Amnesty International.
Mainitsin esimerkkinä Amnesty Internationalin erityisselvityksen tilanteesta.
EnglishObservers, those of Amnesty International for example, are very critical.
Tarkkailijat, esimerkiksi Amnesty International, suhtautuvat asiaan melko vakavasti.
EnglishOrlando Zapata, aged 42, was declared a prisoner of conscience by Amnesty International.
Amnesty International julisti 42-vuotiaan Orlando Zapatan mielipidevangiksi.
EnglishReports by Amnesty International and Human Rights Watch speak volumes.
Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin raportit puhuvat puolestaan.
EnglishBefore plenary, I contacted both Amnesty and Human Rights Watch again.
Ennen täysistuntoa olin jälleen yhteydessä sekä Amnestyyn että Human Rights Watchiin.
EnglishIn 2003, Amnesty described the 'systematic human rights violations'.
Vuonna 2003 Amnesty raportoi "järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista".
EnglishWhat I would like to talk about now are the countries which Amnesty names in the report.
Tarkoitan nyt etenkin niitä maita, jotka Amnesty on maininnut nimeltä.
EnglishAmnesty International has also called our attention to their plight.
Myös Amnesty International on kiinnittänyt huomiotamme heidän ahdinkoonsa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amnesty":

amnesty