"ammunition" - Suomenkielinen käännös

EN

"ammunition" suomeksi

EN

ammunition {substantiivi}

volume_up
ammunition
How did Indonesian army weapons and ammunition - I have the photographs in front of me - come to be in the hands of Laskar Jihad?
Miten Indonesian armeijan aseet ja ammukset - minulla on valokuvat edessäni - päätyivät Laskar Jihadin käsiin?
Weapons and ammunition that harm the civilian population are in contravention of the Geneva Convention and the Convention on Conventional Weapons.
Siviiliväestöä vahingoittavat aseet ja ammukset ovat Geneven sopimuksen ja tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen vastaisia.
The units of about 100 troops, most of them Nigerian, fought off the first attack before falling back to trenches, firing through the night until their ammunition ran out.
Noin sadan miehen yksiköt, joista suurin osa on nigerialaisia, torjui ensimmäisen hyökkäyksen ennen palaamistaan juoksuhautoihin ja jatkoi tulitusta koko yön, kunnes ammukset loppuivat.
ammunition
We now have the ammunition and the tools we need to achieve safety at sea at a much higher and more acceptable level.
Meillä on nyt tarvitsemamme aseet ja työkalut meriturvallisuuden saattamiseksi korkeammalle ja hyväksytymmälle tasolle.
How did Indonesian army weapons and ammunition - I have the photographs in front of me - come to be in the hands of Laskar Jihad?
Miten Indonesian armeijan aseet ja ammukset - minulla on valokuvat edessäni - päätyivät Laskar Jihadin käsiin?
Weapons and ammunition that harm the civilian population are in contravention of the Geneva Convention and the Convention on Conventional Weapons.
Siviiliväestöä vahingoittavat aseet ja ammukset ovat Geneven sopimuksen ja tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen vastaisia.
ammunition (myös: ordnance, munition)

Esimerkkejä "ammunition"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishpromotes or otherwise facilitates the purchase and sale of ammunition or firearms.
edistää tai muutoin helpottaa ammusten tai tuliaseiden ostoa ja myyntiä
EnglishThere is trafficking of all kinds, in humans, of course, in arms, ammunition and drugs.
Kyse on ihmisten, aseiden, ampumatarvikkeiden sekä huumeiden salakaupasta.
EnglishIn other words, at last we have an army that is waging war with the right ammunition.
Toisin sanoen voimme viimeinkin antaa tarpeelliset välineet niitä tarvitseville toimijoille.
EnglishIt seems very likely that the US will use ammunition with depleted uranium again.
On hyvin todennäköistä, että Yhdysvallat käyttävät taas köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.
EnglishUsing live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Kovien ammusten käyttämistä ei voida puolustella mitenkään, ja se on ehdottomasti tuomittava.
EnglishAdded to this there is the dumped ammunition from past wars.
Tämän lisäksi siellä on menneistä sodista peräisin olevia hylättyjä ammuksia.
EnglishIt is also insisting that this instrument should include suitable provisions on ammunition.
Unioni vaatii myös, että väline sisältää tarkoituksenmukaisia määräyksiä ampumatarvikkeista.
EnglishParliament must continue to warn of the potential dangers of the use of this type of ammunition.
Parlamentin on varoitettava jatkuvasti tämäntyyppisten ammusten mahdollisista vaaroista.
EnglishThat is why I welcome the negotiations on the question of unexploded ammunition left over from warfare.
Suhtaudun siksi myönteisesti sodanaikaisia räjähteitä koskeviin neuvotteluihin.
EnglishWe are concerned that live ammunition may also have been used.
Olemme huolissamme siitä, että myös eläviä ampumatarvikkeita on mahdollisesti käytetty.
EnglishIt is also unacceptable that the police should have used live ammunition against the agents provocateurs.
Emme voi myöskään hyväksyä sitä, että poliisi ampui provokaattoreita kovin panoksin.
EnglishIf we can prevent trafficking in ammunition, however, we will be able to silence the weapons themselves.
Estämällä ampumatarvikkeiden kaupan pystymme estämään myös aseiden käytön.
EnglishUnexploded cluster ammunition represents a threat to human security and sustainable development.
Räjähtämättömät rypäleammukset ovat uhka ihmisten turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle.
EnglishSurely nothing less than a moratorium on this ammunition would be an acceptable decision for us to take today.
Näiden ammusten käytön keskeyttäminen on kai vähintä, mitä voimme tänään päättää.
EnglishRussia has already agreed to the withdrawal and destruction of ammunition in the breakaway region of Transnistria.
Venäjä on jo suostunut vetämään pois ja hävittämään ammuksia Transnistrian erillisalueelta.
EnglishFinally, the Council does not have a catalogue of depleted uranium ammunition in current use.
Lopuksi totean, ettei neuvostolla ole tällä hetkellä käytössään luetteloa köyhdytettyä uraania sisältävistä ammuksista.
EnglishDecisions on the use of various types of ammunition are taken by Member States exercising their national sovereignty.
Jäsenvaltiot päättävät erityyppisten ammusten käytöstä kansallisen itsemääräämisoikeuden nojalla.
EnglishSuch import restrictions include the import of arms, ammunition and endangered plants and animals.
Tällaisia tuontirajoituksia ovat esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, sekä uhanalaisten kasvien ja eläintentuonti.
EnglishUnfortunately, however, we do not have such ammunition at our disposal, because it simply does not exist.
Valitettavasti meillä ei kuitenkaan ole tällaisia ammuksia käytössämme, koska niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa.
EnglishI am almost inclined to resist any involvement in a discussion about which type of lethal ammunition is the better.
Olisin melkein mieluummin osallistumatta keskusteluun siitä, mitä ihmisiä tappavia ammuksia olisi paras käyttää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ammunition":

ammunition
English