"amiss" - Suomenkielinen käännös

EN

"amiss" suomeksi

EN

amiss {adverbi}

volume_up
amiss (myös: crazily)
So something is very much amiss in this whole business.
Koko jutussa on siis jotakin hullusti.
What is more, there is something amiss in the idea of the European Union, and it is always apparent in public debates.
Euroopan unionin ajatuksessa näyttää lisäksi olevan jotakin hullusti, ja se näkyy aina julkisissa keskusteluissa.
They all said that indeed, there is still a great deal amiss in Turkey; some said that we are only halfway there.
He kaikki totesivat, että Turkissa on epäilemättä edelleen moni asia hullusti.

Esimerkkejä "amiss"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLadies and gentlemen, a number of warnings would not be amiss in this debate.
Hyvät kollegat, tässä keskustelussa on paikallaan varoittaa muutamista seikoista.
EnglishThe financial pyramid affair shows that strengthening controls would not be amiss.
Rahoituspyramidien tapaus osoittaa, että valvonnan tehostaminen ei ole liioittelua.
EnglishPlease do not take it amiss, but I shall not be voting for a resolution of this nature.
Älkää panko pahaksenne, mutta en aio äänestää tällaisen päätöslauselman puolesta.
EnglishMr President, in terms of human rights, there is of course a great deal amiss in Chechnya.
Arvoisa puhemies, Teteniassa on tietenkin paljon ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia.
EnglishWe have to recognize in good time if something is amiss with the budget's implementation.
Meidän on todettava riittävän ajoissa, ilmeneekö talousarvion toteutuksessa virheitä.
EnglishA little more conservatism in the calculations would not have gone amiss.
Pieni maltillisuuden lisäys laskelmissa ei olisi tehnyt haittaa.
English(NL) Madam President, a little modesty never goes amiss, and this includes politicians.
(NL) Arvoisa puhemies, pieni vaatimattomuus ei ole koskaan pahasta, ja tämä koskee myös poliitikkoja.
EnglishI am concerned about something more fundamental that is amiss in the Intergovernmental Conference.
Minua huolestuttaa hallitustenvälisen konferenssin työssä ilmennyt perustavammanlaatuinen ongelma.
EnglishA little more dynamism would certainly not go amiss therefore.
Siksi hieman enemmän dynamiikkaan ei varmasti menisi hukkaan.
EnglishIt is true that, as far as cod is concerned, something is amiss.
Pitää paikkansa, että turskakannoissa on jotakin vinossa.
EnglishWe think that we are justified in this course of action in a year in which so much has been amiss.
Katsomme, että ratkaisumme on perusteltu tällaisena vuonna, jolloin niin moni asia on mennyt pieleen.
EnglishThe statistical data we received in this respect does not lead us to believe that anything should be amiss.
Tästä asiasta saamamme tilastotiedot eivät anna mitään syytä ajatella, että jotakin olisi vialla.
EnglishThe truth, ladies and gentlemen, is that a little more rigour in the interventions would not go amiss.
Hyvät jäsenet, totuuden nimissä olisin kiitollinen, jos puheenvuoroissa oltaisiin hieman täsmällisempiä.
EnglishIn short, a little semantic correctness would not go amiss.
Merkitysten täsmällisyys ei siis olisi pahitteeksi.
EnglishYou prevent panic by taking adequate measures and not by acting as if there is nothing amiss.
Paniikki voidaan estää ryhtymällä asianmukaisiin toimenpiteisiin eikä toimimalla ikään kuin mikään ei olisi huonosti.
EnglishAnother area where an extra few million would not go amiss is category five, administrative expenditure.
Toinen ala, jolla muutama ylimääräinen miljoona olisi tarpeen, on otsakkeessa 5 käsiteltävät hallintomenot.
EnglishIt would be amiss of us not to acknowledge them.
Näyttäisimme epäoikeudenmukaisilta, ellemme tunnustaisi sitä.
EnglishBut at least we are prepared, whereas things are bound to go amiss if we are taken by surprise.
Kuitenkin silloin ollaan varautuneita kaiken varalta, kun sen sijaan asiat menevät pieleen, mikäli joutuu yllätetyksi.
EnglishNo one wants to rob the Member States of their authority but a bit more openness would not go amiss.
Kukaan ei halua ottaa jäsenvaltioilta niiden toimivaltuuksia, mutta vähän suurempi avosydämisyys olisi kyllä suotavaa.
EnglishIf, on the other hand, workers in the weakest positions have to work longer hours, then there is something amiss.
Jos sitä vastoin heikommassa asemassa olevat työntekijät joutuvat työskentelemään pitempään, on jotakin vialla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amiss":

amiss