"amid" - Suomenkielinen käännös

EN

"amid" suomeksi

FI
EN

amid {prepositio}

volume_up
Amid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high-tax countries to countries with lower taxation.
Armottoman kilpailun vallitessa pääoma siirtyy nykyisin helposti ja nopeasti korkean verotuksen maista matalamman verotuksen maihin.
In addition to this, despite the fact that elections were held in November, amid strong suspicions of vote rigging, the country is still without a government.
Tämän lisäksi, vaikka marraskuussa pidettiin vaalit, vahvojen vaalivilppi epäilysten vallitessa maa on yhä ilman hallitusta.
Over these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
Näiden 10 vuoden aikana euro on tuonut monia etuja kaikille jäsenilleen, ja näin jatkuu edelleenkin syvän talous- ja rahoituskriisin vallitessa.

Esimerkkejä "amid"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAmid the gloom prevalent in the region, there have been some small signs of hope.
Alueella vallitsevan synkän tilanteen keskellä on näkynyt pieniä toivonpilkahduksia.
EnglishAmid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
Älkäämme tämän sekasorron keskellä unohtako, mikä meidät toi nykyiseen tilanteeseen.
EnglishAmid all this gloom, perhaps we can take comfort from one ray of hope.
Kaiken tämän synkkyyden keskellä voimme ehkä saada lohtua yhdestä toivonsäteestä.
EnglishThey say it amid the sniggering, the sarcasm, and sometimes the threats of their fellow citizens.
He sanovat näin maanmiestensä virnistelyn, sarkasmin ja joskus jopa uhkailun keskellä.
EnglishThe European Union was formed amid the suffering caused by war.
Euroopan unioni perustettiin sodan aiheuttaman kärsimyksen keskellä.
EnglishIt seems destined to continue amid suffering and crises.
Ilmeisesti unionin kohtalona on jatkaa kärsimyksen ja kriisien keskellä.
EnglishMr President, amid the tragedy there is one encouraging sign.
Arvoisa puhemies, yksi rohkaiseva merkki on nähty murheen keskellä.
EnglishThe European forestry cluster will succeed amid fierce competition if the rules are the same for all.
Eurooppalainen metsäklusteri menestyy kovassakin kilpailussa, jos säännöt ovat kaikille samat.
EnglishThe reality is that it is the hardest possible way of learning democracy, amid all the after-effects of communism.
Todellisuudessa kommunismin jälkeen seuraa vaikea oppiaika kohti demokratiaa.
EnglishAmid the frequent criticism again this week of short selling, let us not forget the stock lenders.
Vaikka lyhyeksi myyntiä on arvosteltu tällä viikolla taas runsaasti, emme saa unohtaa osakelainaajia.
EnglishThe enthusiasm present at Kyoto has evaporated amid much disappointment.
Kioton innostus laantuu ja pettymyksiä on paljon.
EnglishI should like to share his enthusiasm but, amid this chorus of praise, I must voice my scepticism.
Yhtyisin mielelläni hänen intoonsa, mutta minun on ilmaistava epäilykseni näiden ylistyslaulujen kaikuessa.
EnglishWe need to stress this more and more as we seem lost amid aggressively expanding markets.
Tätä on korostettava entistä enemmän, koska tuntuu siltä, että eksymme tehokkaasti laajentuvien markkinoiden sekaan.
EnglishCurrently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Nykyään maidontuottajien maitolitrasta saama hinta ylittää juuri ja juuri 20 senttiä kustannusten vain noustessa.
EnglishIndia is a country that has learnt over the years to evolve and maintain a unique unity amid diversity.
Intia on oppinut vuosien mittaan maana kehittymään ja säilyttämään ainutlaatuisen ykseyden monimuotoisuuden keskellä.
EnglishI have been particularly concerned about nuclear safety in Russia amid the social turmoil there.
Olen ollut erityisen huolestunut Venäjän ydinturvallisuuskysymysten kehittymisestä yhteiskunnallisen kriisin myllerryksessä.
EnglishAmid all this confusion, we are overlooking the simple and universal principles which must be observed.
Tämän sekaannuksen keskellä pääsevät unohtumaan yksinkertaiset yleisinhimilliset periaatteet, joita pitäisi noudattaa.
EnglishNeither can I accept that the work of political decision-makers should flounder amid endless complaints from organisations.
En myöskään voi hyväksyä, että poliittisten päättäjien työ kompastuisi järjestöjen loputtomiin valituksiin.
EnglishHowever, that is one bright spot amid a sea of pain, and we must recognise our own part in that failure.
Tämä on kuitenkin vain yksi valopilkku tuskan meressä, ja meidän on myönnettävä, että epäonnistuminen on osittain omaa syytämme.
EnglishMr President, your Presidency commenced with optimism and hope, but it is ending amid serious concerns.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtajakautenne alkoi kunnianhimoisesti ja täynnä toivoa, mutta se päättyy suureen huoleen.