"amendment work" - Suomenkielinen käännös

EN

"amendment work" suomeksi

EN

amendment work {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "amendment work"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt last we have a text of very great quality, and the work of amendment done in committee makes an important parliamentary contribution.
Lopultakin meillä on erittäin laadukas teksti, ja valiokunnassa laaditut tarkistukset ovat tärkeä panos parlamentilta.
EnglishI will, however, be supporting the rest of the amendment and the excellent work done by my colleague Professor Antonios Trakatellis on rare diseases.
Muuten tarkistus sekä kollegani professori Antonios Trakatellisin laatima harvinaisia tauteja koskeva erinomainen työ saavat tukeni.
EnglishI hope that this stresses the improvement - which I believe is significant and practical - that this amendment represents for the work of the law enforcement services.
Haluaisin korostaa, että tällainen tarkistus tuo mielestäni huomattavan ja konkreettisen parannuksen lain täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten työhön.
EnglishOur rapporteur, Mr Lipietz, however, is proposing that the common position should be approved without amendment so that work on implementation might begin without delay.
Esittelijämme Lipietz ehdottaa kuitenkin, että yhteinen kanta hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia, jotta täytäntöönpanotoimet voitaisiin käynnistää ilman viivytyksiä.
EnglishYou will therefore understand that it is absolutely unacceptable for us to agree to the Liberal amendment that excludes temporary work up to one year.
Ymmärrättekin siksi, että meidän on täysin mahdotonta hyväksyä liberaalien ehdottamaa tarkistusta, jonka mukaan direktiiviä ei sovellettaisi alle vuoden mittaisiin vuokratyösuhteisiin.
EnglishIt is important we do not have different exposure limits, however, depending on the type of work, as Amendment No 21 has, but this will be dealt with in conciliation.
On tärkeää, etteivät asbestille altistumisen raja-arvomme vaihtelisi. Tosin tämä riippuu työn laadusta, kuten tarkistuksesta 21 ilmenee, mutta tämä käsitellään sovittelumenettelyssä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "amendment work" suomeksi

amendment substantiivi
work substantiivi
to work verbi