EN

ambivalent {adjektiivi}

volume_up
In this respect, the role of advertising is ambivalent.
Tältä osin mainonnan rooli on ristiriitainen.
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Mutta arvoisa komission puheenjohtaja, miksi asiakirja on niin ristiriitainen, niin epäröivä, miksei siinä puhuta selkeää kieltä?

Esimerkkejä "ambivalent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo that extent, the strategy of delivering results is a very ambivalent strategy.
Tässä suhteessa tulosten aikaansaamiseen tähtäävä strategia herättää ristiriitaisia tunteita.
EnglishMy thanks to the Czech Presidency, on the other hand, are somewhat more ambivalent.
Kiitän puheenjohtajavaltiota Tšekkiä kuitenkin hieman epäröivämmin.
EnglishThe EU is already notorious for its ambivalent rules in relation to third countries.
EU:lla on jo huono maine niiden ambivalenttien sääntöjen takia, jotka koskevat kolmansia maita.
EnglishThe Committee on Development and Cooperation also quite rightly accuses the Union of being ambivalent.
Myös kehitys- ja yhteistyövaliokunta syyttää unionia oikeutetusti kaksinaisuudesta.
EnglishThe public has a very ambivalent view of European structural policy.
Kansalaisilla on hyvin hatara käsitys EU:n rakennepolitiikasta.
English(LT) Mr President, the European Union's relations with Iran are more than a little ambivalent.
(LT) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin suhteet Iraniin ovat enemmän kuin vain hieman ristiriitaiset.
EnglishHowever, this development has generated ambivalent attitudes.
Tämä kehitys on kuitenkin herättänyt ristiriitaisia asenteita.
EnglishProbably a great many, bearing in mind the frequently ambivalent language of some of those involved.
Todennäköisesti lukuisia ottaen huomioon joidenkin osapuolten usein toistuvan, varsin valheellisen kielenkäytön.
EnglishSadly, however, the Union' s policy is ambivalent.
Valitettavasti vain unionin politiikka on ristiriitaista.
EnglishTherefore, from now on, the EU cannot afford to adopt an indulgent, ambivalent attitude to the regime in Chişinău.
Tämän vuoksi vastedes EU:lla ei ole varaa antaa Chişinăun hallinnolle periksi ja olla piittaamatta siitä.
EnglishIn this respect, the role of advertising is ambivalent.
EnglishTo a significant share of the population the advantages and opportunities provided by the Internet appear ambivalent.
Merkittävälle osalle väestöstä Internetin tarjoamat edut ja mahdollisuudet näyttävät olevan epävarmoja.
EnglishHere I am thinking above all of the interpretation of Article 1(3), which is still worded in a very ambivalent way.
Ajattelen tässä yhteydessä ennen kaikkea hyvin ristiriitaisesti muotoillun 1 artiklan 3 kohdan tulkitsemista.
EnglishLadies and gentlemen, a look at the situation of European Union maritime transport can lead to ambivalent conclusions.
Hyvät kollegat, Euroopan unionin meriliikenteen tilanteen tarkastelu voi johtaa ristiriitaisiin päätelmiin.
EnglishThe only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Mutta arvoisa komission puheenjohtaja, miksi asiakirja on niin ristiriitainen, niin epäröivä, miksei siinä puhuta selkeää kieltä?
EnglishMr President, I should like to confess to the Members of this Chamber that I feel rather ambivalent about this issue.
Arvoisa puhemies, haluaisin tunnustaa parlamentin jäsenille, että suhtaudun tähän kysymykseen hieman ristiriitaisin tuntein.
EnglishThis baroque situation reflects one of the ambivalent features of Mr Evans' s report, which is otherwise full of engaging features.
Tämä kummallinen tilanne kuvaa kaksinaisuutta esittelijä Evansin mietinnössä, joka on täynnä miellyttäviä aineksia.
EnglishThe content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
Mietinnön sisältö on monitulkintainen ja se voi johtaa väärinkäytöksiin, koska sillä edistetään epäsuorasti raskaudenkeskeytyksiä.
EnglishI look at this not so much as a lawyer myself, but on the basis of our legal advice, which appears to be ambivalent.
En katso tätä asiaa niinkään lakimiehen näkökulmasta vaan saamamme oikeudellisen neuvonnan pohjalta, joka vaikuttaa olevan ristiriitaista.
EnglishIt is also worth remembering that imposing our norms and standards on other countries and societies is morally ambivalent.
On myös pidettävä mielessä, että omien sääntöjemme ja standardiemme tyrkyttäminen muissa maissa ja yhteiskunnissa on moraalisesti epäilyttävää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambivalence":

ambivalence