"ambition" - Suomenkielinen käännös

EN

"ambition" suomeksi

EN

ambition {substantiivi}

volume_up
ambition
And we have come here to discuss a programme that combines ambition with vision.
Olemme kokoontuneet puhumaan nimenomaan ohjelmasta, jossa yhdistyvät kunnianhimo ja näkemys.
Where is the Commission's ambition when it comes to plans for tackling this?
Missä on komission kunnianhimo, kun puhutaan suunnitelmista tämän selvittämiseksi?
However, we have to combine ambition with realism and common sense.
Meidän on kuitenkin yhdistettävä kunnianhimo realismiin ja terveeseen järkeen.
ambition (myös: passion, zeal)
ambition (myös: aim, will)

Esimerkkejä "ambition"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEveryone here has condemned the Commission's declaration as lacking in ambition.
Kaikki täällä ovat arvostelleet komission julkilausumaa kunnianhimon puutteesta.
EnglishI feel this is a lofty ambition and that it is a long way from being fulfilled.
Mielestäni tämä on kunnioitettava tavoite, jonka saavuttamiseen on vielä matkaa.
EnglishCatching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
Yhdysvaltojen tai Japanin saavuttaminen on yhä kunnianhimoinen tavoite, unelma.
EnglishI cannot support the Commission's ambition to become a kind of EU 'government'.
En voi tukea sitä, että komissio pyrkii jonkinlaiseksi EU: n " hallitukseksi" .
EnglishHow does this relate to the EU' s ambition to be able to take unilateral decisions?
Kuinka tämä on suhteessa EU:n pyrkimykseen, että se voisi tehdä yksin päätöksiä?
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Olette ansioksenne aina hoitanut tehtävänne nöyrästi mutta kunnianhimoisesti.
EnglishThat, at least, is the ambition of the Socialist Group in the European Parliament.
Tämä on ainakin Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tavoitteena.
EnglishDespite this, the Dutch Government has taken on this ambition, and rightly so.
Tästä huolimatta Alankomaiden hallitus tarttui tavoitteeseen ja teki tässä oikein.
EnglishIt is clear, however, that the EU's ambition is to garner that role to itself.
On kuitenkin selvää, että EU:n tavoite on ottaa vähitellen tämä tehtävä itselleen.
EnglishYet we have no lack of ambition in this Union, no fear of added responsibilities.
Meiltä ei unionissa kuitenkaan puutu kunnianhimoa emmekä pelkää vastuun kasvamista.
EnglishWhat we need to do is continue that level of ambition for where we want to get to.
Meidän on oltava edelleen yhtä kunnianhimoisia sen suhteen, mihin haluamme päästä.
EnglishIt is our ambition to continue this work at the seventh and eighth working sessions.
Tavoitteenamme on jatkaa tätä työtä seitsemännessä ja kahdeksannessa istunnossa.
EnglishThe Commission's ambition remains that of a single point-of-origin VAT system.
Komission tavoitteena on yhtenäinen alkuperämaata koskeva arvonlisäverojärjestelmä.
EnglishThe biotechnology industry can make a major contribution to achieving this ambition.
Biotekninen teollisuus voi auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa.
EnglishA Europe that is close to the citizen - that is our ambition and our desire.
Kunnianhimoinen tavoitteemme ja tahtomme on kansalaisia lähellä oleva Eurooppa.
EnglishOur ambition was to launch a broad debate, and that is something we have done.
Tavoitteenamme oli aloittaa laaja keskustelu, ja sen me olemme saavuttaneet.
EnglishWhat we are faced with is a lack of what one might call ‘realistic ambition’.
Itse asiassa tätä tilannetta voitaisiin kutsua realistisen kunnianhimon puutteeksi.
EnglishWith regard to this new situation we have to react with determination and ambition.
Meidän on reagoitava tähän uuteen tilanteeseen päättäväisesti ja kunnianhimoisesti.
EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Tämä ei ole turha poliittinen tavoite, eikä kyse ole pelkästään vaikutelmista.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Mielestäni tarvitsemme kipeästi poliittista kunnianhimoa ja riittävät varat.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambition":

ambition
ambit