EN

ambiguity {substantiivi}

volume_up
I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Minusta parlamentin velvollisuus on poistaa tällainen monitulkintaisuus.
This fundamental point should be emphasised because the ambiguity may lead to a misunderstanding.
Tätä perustavaa seikkaa pitäisi korostaa, koska monitulkintaisuus voi johtaa väärinkäsityksiin.
Muutoksen jälkeenkin monitulkintaisuus on jäljellä.
ambiguity (myös: polysemy)
With its ambiguities, it leaves the door open to further unfavourable interpretations, by both the Commission and the Court.
Sen monimerkityksisyys antaa sekä komissiolle että tuomioistuimelle mahdollisuuden uusiin kielteisiin tulkintoihin.

Esimerkkejä "ambiguity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIts aim is strictly to remove the ambiguity in the existing Prospectus Regulation.
Sillä on vain tarkoitus poistaa nykyisessä esitedirektiivissä ilmenevä epäselvyys.
EnglishYou speak, for example, of ‘ambiguity regarding the independence of the Judiciary’.
Puhutte esimerkiksi "oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistuvista epäilyksistä".
EnglishThis distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Tämä Kremlin surullinen kaksimielisyys ei oikeastaan ole hämmästyttävää.
EnglishAnyone can see that this is where the ambiguity of the European construction lies.
Jokainen voi nähdä, että Euroopan rakentaminen on moniselitteinen käsite.
EnglishWe are confident that the Hungarian Government will leave no room for ambiguity there.
Luotamme siihen, että Unkarin hallitus ei jätä tässä asiassa sijaa epäselvyyksille.
EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Tämä ei ole millään tavalla omahyväistä, heikkoa eikä ristiriitaista.
EnglishAs regards the scope of this security policy, there is deliberate ambiguity.
Turvallisuuspolitiikan kattamasta alueesta puhutaan tarkoituksellisen ristiriitaisesti.
EnglishAmbiguity appears to be the hallmark of the Commission's attitude to this matter.
Epämääräisyys näyttää leimaavan komission asennetta tähän kysymykseen.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
Tämä on monissa tapauksissa johtanut monitulkintaisuuteen ja pitkittyneisiin menettelyihin.
EnglishLet us stop creating ambiguity in this Chamber, but, above all, also outside of it.
Lakatkaamme aiheuttamasta hämmennystä parlamentissamme ja ennen kaikkea sen ulkopuolella.
EnglishMadam President, first of all, let there be no ambiguity about our move.
Arvoisa rouva puhemies, ensinnäkin toivon, että menettelystämme ei ole epävarmuutta.
EnglishWe cannot countenance any ambiguity on the part of the European Union.
Emme voi hyväksyä, että Euroopan unioni aiheuttaa minkäänlaista epäselvyyttä.
EnglishI believe that with this directive we will remove the current ambiguity.
Mielestäni tämän direktiivin avulla voidaan poistaa nykyiset epäselvyydet.
EnglishTherein, in short, lies the ambiguity of these biotechnologies and of the European position.
Tässä kiteytettynä näiden biotekniikoiden ja Euroopan kannan moniselitteisyys.
EnglishI believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Minusta parlamentin velvollisuus on poistaa tällainen monitulkintaisuus.
EnglishSignificant action is required, in my opinion, to put an end to this terrible ambiguity.
Tämän kauhistuttavan epäselvyyden päättäminen edellyttää mielestäni merkittäviä toimia.
EnglishIn this way there can be no ambiguity or reason for any concern in the mind of the consumer.
Tällä tavoin kuluttajan mielessä ei voi olla epäselvyyttä tai syytä epäilyyn.
EnglishThis sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
Tämä kaksimerkityksisyys ei käy päinsä, ja me toivomme neuvoston tunnustavan toimineensa niin.
EnglishThere's an ambiguity of what that should be that we should do, and then we do something.
On epäselvyys siitä, mitä meidän tulisi tehdä, ja sitten teemme jotain.
EnglishThe problem is that, in actual fact, there is ambiguity and confusion.
Ongelmana on, että tosiasiassa tilanne on moniselitteinen ja hämmentävä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambiguity":

ambiguity
ambiguous
English