"amber" - Suomenkielinen käännös

EN

"amber" suomeksi

EN

amber {substantiivi}

volume_up
Backlighting for the detachable Num Pad/Macro Pad changes from red (Num Pad) to amber (Macro Pad).
Irrotettavan numero-/makronäppäimistön taustavalo muuttuu punaisesta (numeronäppäimistö) kellertäväksi (makronäppäimistö).

Esimerkkejä "amber"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
EnglishLet me move on to my second point, the issue where I would give an amber light.
Siirryn seuraavaan kohtaan, asiaan, jossa näyttäisin oranssia valoa.
EnglishHave we sorted out the problems we had with Operation Amber Fox and Macedonia?
Olemmeko ratkaisseet ne ongelmat, joita meillä oli Amber Fox -operaation ja Makedonian kanssa?
EnglishWe should have green and amber lights but no red light.
Käytössämme olisi oltava vihreä ja keltainen valo mutta ei punaista valoa.
EnglishIt would mean all aid to cotton could be taken out of the amber box.
Se merkitsisi sitä, että kaikki puuvillalle maksettava tuki voitaisiin ottaa ns. keltaisesta laatikosta.
EnglishBacklighting for the detachable Num Pad/Macro Pad changes from red (Num Pad) to amber (Macro Pad).
Irrotettavan numero-/makronäppäimistön taustavalo muuttuu punaisesta (numeronäppäimistö) kellertäväksi (makronäppäimistö).
EnglishIn my view, the lights are on amber here.
Nähdäkseni täällä näytetään keltaista valoa.
EnglishLet me mention only 'Amber Fox' as a key example.
EnglishEurope's security and defence ambitions can now be put to the test as the EU takes over Operation Amber Fox in Macedonia.
Nyt kun EU ottaa hoidettavakseen "Amber Fox" -operaation Makedoniassa, Euroopan turvallisuus- ja puolustustavoitteet joutuvat koetukselle.
EnglishThe traffic light system, whose lights all used to be on red, is gradually showing more and more amber, yellow and, in particular, green.
Liikennevalojärjestelmä, joka aiemmin näytti kaikilta osin punaista, on vähitellen siirtymässä kohti keltaista ja erityisesti vihreää.
EnglishThey had been engaged in correspondence with Commissioner Frattini beforehand about the amber alert system for child abductions.
He olivat olleet etukäteen kirjeenvaihdossa komission jäsenen Frattinin kanssa lapsikaappauksia koskevasta ”Amber Alert” -hälytysjärjestelmästä.
EnglishIt is useful, above all, as many of you have emphasised, because it changes the light from amber to green as far as enlargement is concerned.
Ennen kaikkea se on hyödyllinen, ja moni teistä on painottanut tätä siksi, että se siirsi laajentumista varten valon keltaisesta vihreäksi.
EnglishI am opposed to the traffic-light system (red, amber, green) for Romania and Bulgaria alone, as this would be a discriminatory measure.
Vastustan liikennevalojärjestelmän (punainen, oranssi, vihreä) käyttöönottoa pelkästään Romanialle ja Bulgarialle, koska se olisi syrjivä toimenpide.
EnglishThe most striking of these was the demand for the phasing-out of the domestic aid believed to cause the most distortion, namely the blue and amber boxes.
Näistä huomiota herättävin oli vaatimus vääristymistä aiheuttavan sisäisen tuen poistamisesta, erityisesti sinisen ja keltaisen laatikon poistamisesta.
EnglishThe United States has offered significant cuts in the so-called ‘amber box’ trade-distorting subsidies, from USD 19.1 billion down to USD 7.6 billion.
Yhdysvallat on tarjonnut merkittäviä leikkauksia kauppaa vääristäviin niin kutsuttuihin amber box -tukiin, 19,1 miljardista dollarista 7,6 miljardiin dollariin.
EnglishThe list of projects of general importance includes the Amber Project, a gas pipeline from Russia to Germany via the territories of Latvia, Lithuania and Poland.
Yleisesti tärkeiden hankkeiden luetteloon sisältyy Amber-hanke, joka käsittää Venäjältä Latvian, Liettuan ja Puolan kautta Saksaan kulkevan kaasuputken.
EnglishIn addition, the June Movement strongly disagrees with point F of the report, which talks of the EU taking over the current NATO operation 'Amber Fox'.
Lisäksi Junibevægelsen on vahvasti eri mieltä mietinnön kohdasta F, jossa todetaan, että nykyinen Nato-operaatio "Amber Fox" korvataan EU:n johtamalla operaatiolla.
EnglishYou know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
Tunnette amerikkalaisen ”Amber Alert” -järjestelmän, ranskalaisen ”Alerte enlèvement” -järjestelmän ja kreikkalaisen ”Amber Alert Hellas” -järjestelmän, jotka ovat jo toiminnassa.
EnglishAll the other projects (Baltic Sea bottom pipeline or so called "Amber Pipeline") should be abandoned as striking directly in newly emerging Ukrainian democracy.
Kaikki muut hankkeet (Itämeren maanalainen johto tai niin kutsuttu "Amber-johto") olisi hylättävä, sillä niillä olisi välitön vaikutus Ukrainan uudelleen kehittyvään demokratiaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amber":

amber