"ambassador" - Suomenkielinen käännös

EN

"ambassador" suomeksi

EN

ambassador {substantiivi}

volume_up
ambassador (myös: embassador)
As has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
Kuten on huomautettu, Kiinan suurlähettiläs on vastannut esitettyyn kritiikkiin.
I also congratulate Ambassador Anderson and the Irish civil service.
Onnittelen myös suurlähettiläs Andersonia ja Irlannin valtionhallintoa.
Mr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Ranskan entinen suurlähettiläs Eric Rouleau puhuu omalta osaltaan hidastetusta kansanmurhasta.

Esimerkkejä "ambassador"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishParliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentin on omistauduttava tosissaan tälle asialle ja käytettävä painostusta.
EnglishThe EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
EBRD ei ole ääriliberalismin lähettiläs, vaikka jotkut saattavat luulla niin.
EnglishAs has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
Kuten on huomautettu, Kiinan suurlähettiläs on vastannut esitettyyn kritiikkiin.
EnglishThe lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
Ruokalan tädit, kokit Amerikassa ... Tarjoudun heidän suurlähettilääkseen.
EnglishWe are opposed to Parliament's having its own ambassador for human rights.
Vastustamme sitä, että parlamentilla olisi oma ihmisoikeuksista vastaava lähettiläs.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
He haluavat myös kulttuurisen monimuotoisuuden toimivan Euroopan lähettiläänä maailmalla.
EnglishEven the ambassador is refused a meeting and is not given information.
Edes suurlähettiläs ei ole saanut tavata heitä, eikä hänelle anneta mitään tietoja.
EnglishThe EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
EU:n edustus Irakissa koostuu kahdesta virkamiehestä ja yhdestä suurlähettiläästä.
EnglishFor example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union.
Esimerkkinä mainittakoon, että tapasin äskettäin Australian Euroopan unionin suurlähettilään.
EnglishMr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Ranskan entinen suurlähettiläs Eric Rouleau puhuu omalta osaltaan hidastetusta kansanmurhasta.
EnglishMost of all I would like to thank the civil servants, especially Ambassador Eikka Kosonen.
Kaikkein eniten haluan kiittää virkamiehiä, erityisesti suurlähettiläs Eikka Kososta.
EnglishAlso among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Joukossamme on myös suurlähettiläs Christoffersen, joka niin ikään otti osaa neuvotteluihin.
EnglishIt is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country.
Emme mitenkään voi määrätä, kuinka lähettilään on puhuttava omasta maastaan.
EnglishCould you also please write to the US Ambassador to the European Union?
Voisitteko te myös kirjoittaa Yhdysvaltain Brysselin-suurlähettiläälle?
EnglishThe second point is that the European Union ambassador will manage Commission funds in future.
Toiseksi Euroopan unionin suurlähettiläs hallinnoi tulevaisuudessa komission varoja.
EnglishIf my information is correct, I wonder why the Italian ambassador is still in Iran.
Ihmettelen, voiko saamani tieto pitää paikkansa. Miksi Italian suurlähettiläs on vielä Iranissa?
EnglishI subsequently had a meeting with the roaming US ambassador.
Myöhemmin minulla oli tapaaminen Yhdysvaltojen kiertävän suurlähettilään kanssa.
EnglishWhile we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
Ollessamme Uzbekistanissa tapasimme myös Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettilään Craig Murrayn.
EnglishOur Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
Irakin suurlähettiläämme saapuu tänään, ja hän tietää, kuinka tärkeä asia on minulle.
EnglishI also congratulate Ambassador Anderson and the Irish civil service.
Onnittelen myös suurlähettiläs Andersonia ja Irlannin valtionhallintoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambassador":

ambassador
English