EN

amazingly {adverbi}

volume_up
The amazingly rapid development of China must inevitably entail a political reform in the country.
Kiinan hämmästyttävän nopea kehitys johtanee väistämättä maan poliittiseen uudistumiseen.
At the end of three very intensive days' work I felt amazingly well and healthy.
Kolmen erittäin tehokkaan työpäivän jälkeen tunsin itseni hämmästyttävän hyvinvoivaksi ja terveeksi.
The shells are being restored, and, contrary to initial fears, their quality has turned out to be amazingly good.
Kuorielementtien entisöinnin yhteydessä on ilmennyt, että ne ovat edelleen hämmästyttävän hyvässä kunnossa.

Esimerkkejä "amazingly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut the amazingly superficial lack of care is yet one more reason for voting against.
Hämmästyttävä ja pinnallinen huolimattomuus on yksi syy lisää äänestää vastaan.
EnglishAmazingly, that also seems to be the conclusion of the Council in this case.
Ihmeellistä kyllä, myös neuvosto vaikuttaa päätelleen näin tässä asiassa.
EnglishJust below that to the right is Rwanda though, which is amazingly green.
Sen alapuolella oikealla on toisaalta Ruanda, joka on uskomattoman vihreä.
EnglishAt the end of three very intensive days' work I felt amazingly well and healthy.
Kolmen erittäin tehokkaan työpäivän jälkeen tunsin itseni hämmästyttävän hyvinvoivaksi ja terveeksi.
EnglishThe amazingly rapid development of China must inevitably entail a political reform in the country.
Kiinan hämmästyttävän nopea kehitys johtanee väistämättä maan poliittiseen uudistumiseen.
EnglishAmazingly the leader of the opposition is now the prime minister.
Yllättäen oppositiojohtaja on nyt pääministeri.
EnglishAnd it's a new technology coming in, but then amazingly, how well it fits to the economy of the countries.
Ja uusi teknologia on tulossa, mutta sitten hämmästyttävää on miten hyvin se sopii maiden talouselämään.
EnglishThey implicated actually, the Spanish government, amazingly.
EnglishThe shells are being restored, and, contrary to initial fears, their quality has turned out to be amazingly good.
Kuorielementtien entisöinnin yhteydessä on ilmennyt, että ne ovat edelleen hämmästyttävän hyvässä kunnossa.
EnglishI think the rapporteur's proposals are perfectly reasonable and they have the support, amazingly, even of Greenpeace.
Mielestäni esittelijän ehdotukset ovat täysin kohtuullisia ja jopa Greenpeace kannattaa niitä, mikä on hämmästyttävää.
EnglishThis is an amazingly important piece of legislation.
EnglishI myself come from a country where we have already opted for a policy that corresponds amazingly closely to the EU strategy on waste.
Itse tulen maasta, jossa on jo aiemmin valittu hämmästyttävän tarkasti EU:n jätestrategiaa vastaava linja.
EnglishThis is amazingly difficult to understand.
EnglishWell, surprisingly enough, amazingly enough, the anatomists had a very poor idea of the structure of the lung until very recently.
Yllättävää kyllä, hämmästyttävää on, että anatomeilla oli hyvin hatarat käsitykset keuhkojen rakenteesta ihan viime aikoihin asti.
EnglishThis costs amazingly little.
EnglishAmazingly enough, the same cannot be said of other areas, such as administrative reform and above all legal reform.
Muilla alueilla, yllättävää kyllä, näin ei sitten olekaan asian laita, kuten esimerkiksi hallinnon uudistamisessa ja ennen kaikkea oikeuslaitoksen uudistamisessa.
EnglishAmazingly enough, I in actual fact had a relatively high quantity of mercury in my body, a state of affairs that is extremely worrying.
Yllättäen minussa oli itse asiassa suhteellisen suuri määrä elohopeaa, mikä on hyvin huolestuttavaa. Olen raskaana ja elohopeapitoisuuteni on suuri.
EnglishThe Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission.
Komission jäsen on kuullut minun toteavan ennenkin, että uudistettu tullikoodeksi on uskomattoman tylsä mutta sitäkin tärkeämpi säädös.
EnglishAmazingly the Commission has become aware in the meantime of the term hedge fund, although this undoubtedly is not true of all the Commissioners.
Kumma kyllä komissio on tällä välin tullut tietoiseksi termistä hedge-rahasto, vaikka tämä ei ilmeisesti koske vielä kaikkia komission jäseniä.
EnglishI found Mr Birdal in amazingly good spirits and in a state of courage and determination that I found both inspiring and humbling.
Tavatessani herra Birdalin hän oli hämmästyttävän hyvällä tuulella ja sellaisen rohkeuden ja päättäväisyyden vallassa, että pidin sitä sekä innoittavana että nöyräksi tekevänä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amazingly":

amazingly
amazement
amazing