EN

amazing {adjektiivi}

volume_up
After Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Kun Justinille annettiin kohtausta estävää lääkitystä, muutos hänessä oli hämmästyttävä.
And everyone should open a beehive, because it is the most amazing, incredible thing.
Jokaisella pitäisi olla mehiläispönttö, koska se on ihan hämmästyttävä, uskomaton juttu.
And on the third attempt, an amazing thing happened.
Kolmannella yrityksellä hämmästyttävä juttu.

Esimerkkejä "amazing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English15:16 When I did "Mission: Impossible III," we had amazing visual effects stuff.
15:16 Kun tein Vaarallinen tehtävä III:a, käytimme upeita visuaalisia tehosteita.
EnglishIt is amazing that the Commission has seen fit to accept it in its current form.
On hämmästyttävää, että komissio on voinut hyväksyä sen nykyisessä muodossaan.
EnglishIn reality, it is amazing that they do not react more strongly than they in fact do.
Todellisuudessa voidaan ihmetellä, miksi he eivät reagoi nykyistä voimakkaammin.
English(Laughter) I thought, "Well, that's amazing, because I don't feel disabled."
(Naurua) Ajattelin: "No, se on ihmeellistä, koska en tunne itseäni vammaiseksi."
EnglishSo you don't have to do amazing things with your money to make yourself happy.
Ei siis tarvitse tehdä ihmeellisiä asioita rahallaan tullakseen onnelliseksi.
EnglishAnd I feel like this is an amazing opportunity to see what else is out there.
Minusta tämä on upea mahdollisuus nähdä mitä kaikkea ihmiset saavat aikaan.
EnglishAnd he is one amazing example of what I have experienced all over Africa.
Hän on yksi hämmästyttävä esimerkki siitä, mitä olen kokenut kaikkialla Afrikassa.
EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Kun Justinille annettiin kohtausta estävää lääkitystä, muutos hänessä oli hämmästyttävä.
EnglishWe all had amazing teachers when we were at school and we all remember them.
Meillä jokaisella on ollut koulussa erinomaisia opettajia, ja muistamme kaikki heidät.
EnglishAnd part of that was the amazing availability of technology, knowing we could do anything.
Osa sitä oli teknologian hyvä saatavuus; tiesimme että voisimme tehdä mitä vain.
EnglishThe changes they are making in their economies are amazing and dramatic.
Ne tekevät talouksiinsa muutoksia, jotka ovat ällistyttäviä ja todella mullistavia.
EnglishIt is amazing, however, that more is not being done by Europe to reverse this trend.
Toisaalta on hämmästyttävää, ettei Euroopassa tehdä enempää tämän suunnan kääntämiseksi.
EnglishThe fact that this was possible was one of the most amazing developments of our time.
Yksi aikamme hämmästyttävimmistä kehityksistä oli se seikka, että tämä oli mahdollista.
EnglishI can tell you, my fellow Members had a few amazing brainstorming sessions.
Kerrottakoon, että kollegani pitivät muutamia hämmästyttäviä aivoriihiä.
EnglishHe's doing stuff that looks as amazing as stuff I've seen released from Hollywood.
Hän tekee yhtä mahtavannäköistä jälkeä kuin mitä Hollywood julkaisee.
EnglishAnd everyone should open a beehive, because it is the most amazing, incredible thing.
Jokaisella pitäisi olla mehiläispönttö, koska se on ihan hämmästyttävä, uskomaton juttu.
EnglishWhat is most amazing is the silence of the British Members of this House.
Hämmästyttävintä on se, että brittiläiset parlamentin jäsenet vaikenevat tästä asiasta.
English0:18 I work with really amazing, little, itty-bitty creatures called cells.
0:18 Työskentelen erityislaatuisten pikkuriikkisten soluiksi kutsuttujen olioiden kanssa.
EnglishMr President, Slovakia has indeed achieved amazing things within a few short years.
Arvoisa puhemies, Slovakia on tosiaan muutamassa vuodessa saanut aikaan uskomattoman paljon.
EnglishIt is amazing that we can achieve such a high ideal at such a low cost.
On ihme, että voimme toteuttaa niin suuria ihanteita niin halpaan hintaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amazing":

amazing
amazement
amazingly