EN

amazement {substantiivi}

volume_up
amazement (myös: astonishment, awe, surprise)

Esimerkkejä "amazement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
laatija. - (CS) Arvoisa puhemies, olen hetkittäin enemmän kuin ällistynyt.
EnglishHowever, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Euroopan isien tyytyväisyys voittaisi kuitenkin todennäköisesti heidän hämmästyksensä.
EnglishMr President-in-Office of the Council, allow me to hide my amazement at your reply.
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sallikaa minun olla hämmästymättä vastauksestanne.
EnglishIn fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
Itse asiassa hämmentynyttä huvittuneisuutta ei tule olemaan, sillä tähän hysteriaan on selvä syy.
EnglishTherefore, it was with amazement that I listened to the explanations of the SkyEurope spokesman.
Sen vuoksi kuuntelin hämmästyneenä SkyEuropen tiedottajan selityksiä.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Kuvitelkaa, miten hämmästynyt olin seuraavasta asiasta: Saksan rajalla ei ole parhainta mahdollista yhteyttä.
EnglishThe tardy reaction on the part of the new foreign affairs administration has provoked amazement, with good reason.
Uuden ulkoasiainhallinnon verkkainen reagointi on herättänyt syystäkin ihmetystä.
EnglishI just wish to express my amazement to the House so that at least it is recorded in the Minutes.
Toivon vain saada ilmaista hämmästykseni parlamentille, jotta se tulisi ainakin kirjatuksi pöytäkirjaan.
English   Mr President, I have listened with complete amazement to some of the things that have been said here tonight.
   Arvoisa puhemies, olen kuunnellut aivan ällistyneenä joitakin täällä tänään sanottuja asioita.
EnglishThe whole of Europe looked to Prague in amazement.
EnglishI would like to point something out to the Minister, who has expressed amazement that the debates have been delayed.
(PL) Haluan huomauttaa ministerille eräästä asiasta, sillä hän toi juuri esiin olevansa hämmästynyt siitä, että keskusteluja on siirretty.
EnglishThe comments you made, Mr Verheugen, provoked amazement, irritation and also anger amongst the Socialist Group.
Arvoisa komission jäsen Verheugen, teidän lausuntonne ovat herättäneet sosialistisessa ryhmässä hämmästystä, ärtyneisyyttä ja myös suuttumusta.
EnglishNow, to our amazement, category of animal is back, and once again the Environment Committee has voted to remove it.
Nyt meidän hämmästykseksemme eläinten luokka on ilmestynyt takaisin, ja jälleen kerran ympäristövaliokunta äänesti sen poistamisen puolesta.
EnglishTo my amazement, my own Member State, the UK, threw in a veto in the Council of Ministers, saying that they would not agree to this.
Yllätyksekseni oma kotimaani, Yhdistynyt kuningaskunta, käytti ministerineuvostossa veto-oikeuttaan ja sanoi, ettei se hyväksyisi tätä.
English(NL) Permit me once again to express my amazement that nothing was said at the most recent European summit about the problems in Turkey.
(NL) Haluaisin jälleen kerran ilmaista hämmästykseni siitä, että viimeisimmässä Eurooppa-neuvostossa ei puhuttu lainkaan Turkin ongelmista.
EnglishI have to express amazement at the two speeches we have just heard, one from Mr Bushill-Matthews and the other from Mrs Villiers.
Minun on ilmaistava hämmästykseni näistä kahdesta juuri kuulemastamme puheesta, joista toisen esitti jäsen Bushill-Matthews ja toisen jäsen Villiers.
EnglishMr President, I note with amazement that we are interrupting this debate for Question Time, and that it will not be continued until 9 p.m.
Arvoisa puhemies, olen tyrmistynyt huomatessani, että tämä keskustelu keskeytetään kyselytunnin vuoksi ja että sitä jatketaan vasta klo 21.00.
EnglishWe will look back in amazement at how much more progress Europe made on cutting red tape on goods and businesses than it did on people.
Muistelemme tulevaisuudessa ihmeissämme, miten paljon enemmän Eurooppa kehittyikään leikkaamalla punaisen nauhan tuotteilta ja liike-elämältä kuin ihmisiltä.
English   – Mr President, it is with great amazement that I see that, in a debate as important as this one, the Commission is conspicuous by its absence.
   – Arvoisa puhemies, olen todella hämmästynyt huomatessani, että tämänkaltaisessa tärkeässä keskustelussa komissio herättää huomiota poissaolollaan.
EnglishThat is why we show solidarity with the actions, the amazement and the protest against the appointment of presidents or senators for life.
Siksi tunnemme solidaarisuutta niitä toimia, kummastelua ja vastustusta kohtaan, joita esiintyy, kun on kyse Pinochetin nimittämisestä elinikäiseksi presidentiksi tai senaattoriksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amazement":

amazement
amazing
amazingly