EN

to amaze [amazed|amazed] {verbi}

volume_up
(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
(NL) Arvoisa puhemies, tämän parlamentin tekopyhyys ja epäjohdonmukaisuus eivät lakkaa hämmästyttämästä minua.
It amazes me that so many MEPs think this is desirable.
Minua hämmästyttää, että niin monet Euroopan parlamentin jäsenet pitävät tätä toivottavana.
I am amazed at the aggressiveness with which some seek to prevent it from being so.
Minua hämmästyttää se, miten aggressiivisesti eräät henkilöt pyrkivät tämän estämään.

Esimerkkejä "to amaze"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
En koskaan lakkaa hämmästelemästä sitä, miten monet matkustajat ovat kateissa lentokentillä!
EnglishMr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Arvoisa puhemies, parlamentin paradoksaalisuus jaksaa aina yllättää.
EnglishIt would amaze and depress me if it were not to do so today.
Minä kyllä hämmästyisin ja masentuisin, jollei näin olisi tänään asianlaita.
English(NL) Madam President, the hypocrisy and inconsistency of this House continue to amaze me.
(NL) Arvoisa puhemies, tämän parlamentin tekopyhyys ja epäjohdonmukaisuus eivät lakkaa hämmästyttämästä minua.
EnglishIn fact it should be labelled the Hampton Court ‘aMaze’.
Ilmiötä voisikin nimittää "Hampton Courtin hämmingiksi".
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Minun on sanottava, että minua ei koskaan lakkaa hämmästyttämästä tai masentamasta, kuinka välinpitämätön tämä parlamentti osaa olla, kun ihmiset puhuvat.
EnglishDelays of this kind, which might perhaps be explained by the trade agreement being negotiated in parallel, never fail, however, to amaze me.
Tällaiset viivyttelytaktiikat, jotka saattavat johtua samanaikaisesti käynnissä olleista kauppaneuvotteluista Etelä-Afrikan kanssa, hämmästyttävät minua kuitenkin jatkuvasti.
EnglishIt never ceases to amaze me when some of our British fellow Members say that we do not need a constitution but we do need a lot of new Members.
Minua ei ole koskaan lakannut hämmästyttämästä se, että eräät brittikollegamme väittävät, ettemme tarvitse perustuslakisopimusta mutta tarvitsemme kylläkin paljon uusia jäseniä.
EnglishIt really does amaze me that the Commission is more reticent about its support for these territorial employment pacts and no longer has recourse to these options in the way it once did.
Minua todella hämmästyttää komission pidättyvä suhtautuminen alueellisten työllisyyssopimusten tukemiseen ja se, ettei näitä vaihtoehtoja enää käytetä vanhaan malliin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amazement":

amazement
amazing
amazingly