"Alzheimer's" - Suomenkielinen käännös

EN

"Alzheimer's" suomeksi

EN

Alzheimer's {substantiivi}

volume_up
Alzheimer's
It’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimers disease of the eye.
Se on myös suurin riskitekijä glaukoomalle, joka on, ikään kuin, silmän Alzheimerin tauti.
Alzheimers disease starts when a protein that should be folded up properly misfolds into a kind of demented origami.
Alzheimerin tauti alkaa kun proteiini, jonka pitäisi olla hyvin laskostunut, laskostuu väärin ikään kuin sekaisin oleva origami.
Since the subject of Alzheimers disease has been mentioned, I can say that, a few weeks ago, a meeting was held with the leading European researcher in the field of Alzheimers.
Kun Alzheimerin tauti kerran mainittiin, voin todeta, että tapasimme muutama viikko sitten johtavan eurooppalaisen Alzheimer-taudin tutkijan.

Esimerkkejä "Alzheimer's"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
Se, mitä sanoin Alzheimerista, voi päteä myös syöpään, joka hajottaa perheitä.
EnglishFor the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
Ensimmäistä kertaa 23 maata tekee yhdessä työtä Alzheimerin taudin torjumiseksi.
EnglishThe focus should be on early diagnosis and prevention of Alzheimer's disease.
Pääpainon pitää olla Alzheimerin varhaisessa diagnosoinnissa ja ennaltaehkäisyssä.
EnglishPriorities in the fight against Alzheimer's disease (written declaration): see Minutes
Alzheimerin taudin torjunnan prioriteetit (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
EnglishYou should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Teidän pitäisi laatia Euroopan laajuinen toimintaohjelma Alzheimerin taudin torjumiseksi.
EnglishAlzheimer's could be one of the major themes that we get to grips with.
Alzheimerin tauti voisi olla yksi niistä tärkeimmistä teemoista, joihin tartumme.
EnglishThe reality is that the big dreads in terms of diseases are cancer and Alzheimer's.
Todellisuudessa pelottavimpia sairauksia ovat syöpä ja Alzheimerin tauti.
EnglishMadam President, I would like to confine my remarks to Alzheimer's disease.
Arvoisa rouva puhemies, haluaisin rajata huomautukseni ainoastaan Alzheimerin tautiin.
EnglishI notice that there has been a lot of talk about the whole question of Alzheimer's.
Olen huomannut, että Alzheimerin taudista yleensä on keskusteltu paljon.
EnglishMadam President, Alzheimer's and other dementia-related diseases are dreadful.
Arvoisa puhemies, Alzheimerin tauti ja muut dementiaan liittyvät sairaudet ovat hirvittäviä.
EnglishThe number of Alzheimer's patients is thought to double every 20 years.
Alzheimer-potilaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein.
EnglishIt is estimated that it costs more than EUR 100 billion a year to treat Alzheimer's disease.
Arvioidaan, että Alzheimerin taudin hoito maksaa vuodessa yli sata miljardia euroa.
EnglishLet me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.
Esitän esimerkin, joka koskettaa meitä kaikkia: Alzheimerin tauti.
EnglishI fully support this series of questions regarding Alzheimer's disease.
Kannatan varauksetta näitä kysymyksiä, jotka koskevat Alzheimerin tautia.
EnglishIn Europe, 9.9 million people suffer from dementia and many of them have Alzheimer's disease.
Euroopassa 9,9 miljoonaa ihmistä sairastaa dementia ja valtaosa heistä Alzheimeria.
EnglishAs Europe's population becomes older, the impact of Alzheimer's will become deeper too.
Euroopan väestön ikääntyessä myös Alzheimerin taudin vaikutus syvenee.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, there is so much to say on Alzheimer's disease.
(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Alzheimerin taudista olisi niin paljon sanottavaa.
EnglishAlzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
Alzheimerin tauti oli ja on dementian yleisin syy kaikissa maissa.
English10 million people in Europe suffer from dementia; half of them are Alzheimer's patients.
10 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii dementiasta, ja puolet heistä on Alzheimer-potilaita.
EnglishAlzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
Alzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille.