EN

aluminium {substantiivi}

volume_up
aluminium (myös: aluminum, Al)
What would happen is that there would be no modernisation of the steel, aluminium and chemical industries internationally.
On mahdollista, että teräs-, alumiini- ja kemianteollisuutta ei nykyaikaisteta kansainvälisellä tasolla.
However, the quantity of steel, aluminium and copper needed in Europe and in the rest of the world should, if possible, be manufactured in Europe, in competition with other locations.
Kuitenkin se teräs-, alumiini- ja kuparimäärä, joka tarvitaan täällä Euroopassa ja muualla maailmassa, olisi tuotettava mahdollisuuksien mukaan Euroopassa muiden alueiden kanssa kilpaillen.

Esimerkkejä "aluminium"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are safe alternatives, namely aluminium hydroxides and phosphate esters.
Niille on olemassa turvallisia vaihtoehtoja kuten alumiinihydroksidit ja fosfaattiesterit.
EnglishI mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Tarkoitan sitä, ettei maailmassa pitäisi tuottaa enempää alumiinia ja terästä kuin tarvitaan.
EnglishImporting such aluminium is tantamount to importing energy, which the European Union would then save.
Tuomalla tällaista alumiinia tuodaan käytännössä energiaa, jonka Euroopan unioni tällöin säästäisi.
EnglishIts economy remains undiversified - sadly - relying mainly on tourism and one aluminium smelter.
Surullista kyllä, Montenegron talous on yhä yksipuolinen ja perustuu pääasiassa matkailuun ja yhteen aluminiisulattamoon.
EnglishAs if people outside Europe were unaware that cadmium and aluminium residues can destroy the environment.
Käyttäydymme aivan kuin muualla ei tiedettäisi kadmiumin ja alumiinijätteiden ympäristöä tuhoavasta vaikutuksesta.
EnglishIt is acceptable to relocate or avoid the production of steel, aluminium and copper wherever it is possible to do so.
On hyväksyttävää siirtää teräksen, alumiinin ja kuparin tuotantoa tai välttää sitä aina kun mahdollista.
EnglishWhat would happen is that there would be no modernisation of the steel, aluminium and chemical industries internationally.
On mahdollista, että teräs-, alumiini- ja kemianteollisuutta ei nykyaikaisteta kansainvälisellä tasolla.
EnglishI also welcome the expansion of the directive to include other sectors such as the chemical and aluminium sectors.
Olen myös tyytyväinen siihen, että direktiivi on ulotettu koskemaan muita aloja, kuten kemian alaa ja alumiininalaa.
EnglishEffective waste management measures, such as Denmark's ban on aluminium drink cans, would be among those placed in jeopardy.
Tehokkaat jätehuoltotoimet, kuten Tanskan alumiinisia juomatölkkejä koskeva kielto, ovat muun muassa vaarassa.
EnglishIn recent times, the strikes have also led to the interruption of the export of aluminium ore, which is Guinea's most precious asset.
Viime aikoina lakot ovat myös keskeyttäneet Guinean arvokkaimman luonnonvaran eli alumiinimalmin viennin.
EnglishIt seemed very important, in fact, that the scope of the directive should be extended to the chemicals and aluminium sectors.
Tuntui itse asiassa hyvin tärkeältä laajentaa direktiivin soveltamisalaa kemianteollisuuteen ja alumiiniteollisuuteen.
EnglishFifthly, we believe it is important that the chemicals and aluminium industries should also be included in this directive.
Viidenneksi katsomme, että on tärkeää sisällyttää myös kemianteollisuus ja alumiiniteollisuus direktiivin soveltamisalaan.
EnglishWe are currently faced with the existence of a lobby, a lobby of steel barons, aluminium barons and chemical industry barons.
Vastassamme on tällä hetkellä painostusryhmä, teräskeisarien, alumiinikeisarien ja kemianteollisuuden keisarien painostusryhmä.
EnglishIt is therefore incomprehensible why a customs duty of 6% should be levied on highly energy-intensive primary aluminium.
Siksi on käsittämätöntä, miksi primaarialumiinista, jonka valmistukseen käytetään runsaasti energiaa, pitäisi periä 6 prosentin tullimaksu.
EnglishIn the past two weeks, the Hungarian press talked of little else but the responsibility of the company, the Hungarian Aluminium Corporation.
Kahden viime viikon aikana Unkarin lehdistössä on puhuttu vähän mistään muusta kuin unkarilaisen alumiiniyrityksen vastuusta.
EnglishThey are also a stain on the consciences of those who value aluminium ore, bauxite, gold and diamonds more than human lives.
He ovat myös tahra niiden omassatunnossa, jotka pitävät alumiinimalmia, bauksiittia, kultaa ja timantteja suuremmassa arvossa kuin ihmishenkiä.
EnglishWhy should it not be applied to aluminium factories, hospitals, ski runs, hypermarkets, parliament buildings and high-voltage networks too?
Miksi ei myös alumiinitehtaisiin, sairaaloihin, laskettelurinteisiin, kauppoihin, parlamenttirakennuksiin ja korkeajännitelinjoihin?
EnglishJust take a look at China’s main imports at present: aluminium smelters, casting machines, presses, moulding dies, and roller mills.
Mietitäänpä, mitkä ovat Kiinan pääasialliset tuontiartikkelit tällä hetkellä: alumiinisulatot, valukoneet, painimet, painevalumuotit ja valssimyllyt.
EnglishThe poorest of the Central Asian republics has been badly hit by a substantial decrease in prices for aluminium and cotton due to the global downturn.
Keski-Aasian tasavalloista köyhin on kärsinyt huomattavasti alumiinin ja puuvillaan hintojen alenemisesta maailmanlaajuisen laskusuhdanteen vuoksi.
EnglishWhile strychnine kills a mole in up to 15 minutes, aluminium phosphate takes up to three days, ensuring that the mole has a slow and painful death.
Strykniini tappaa myyrän enintään 15 minuutissa, kun taas alumiinifosfaatilta siihen menee kolme päivää, millä varmistetaan, että myyrän kuolema on hidas ja tuskallinen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aluminium":

aluminium
aluminium foil
aluminium chloride