"altitude" - Suomenkielinen käännös

EN

"altitude" suomeksi

FI
EN

altitude {substantiivi}

volume_up
altitude (myös: elevation, height)

Esimerkkejä "altitude"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
Silloin kun en ole ollut lentokoneessa, olen ollut täällä parlamentissa.
EnglishRegions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
Alueet voidaan luokitella vuoristomaisiksi korkeuserojen perusteella.
EnglishA hypoxic tent is a tent that simulates altitude at 15,000 feet.
Alppiteltta on teltta, joka simuloi 4600 metrin korkeutta.
EnglishWhy ban single-engine piston aircraft from flying at an altitude of 500 metres when the ash was above 8 000 metres?
Miksi kiellettiin yksimoottoristen mäntäkoneiden lento 500 metrissä, kun tuhka oli yli 8 000 metrissä?
EnglishWhy did the NATO authorities in charge not have information on the permitted flight altitude in the region?
Miksi johdossa olevilla NATOn viranomaisilla ei ollut tietoa kyseisellä alueella sallituista lentokorkeuksista?
EnglishSo, the dragonflies are actually coming from India on the northeast monsoon, but at an altitude at 1,000 to 2,000 meters up in the air.
Joten sudenkorennot tulevat Intiasta talvimonsuunin mukana 1 000 - 2 000 metrin korkeudessa.
EnglishI know because I've been shot down so many times I get altitude sickness just from standing up for myself.
Tiedän sen, koska olen saanut siipeeni niin monta kertaa, että saan vuoristotaudin pelkästä omille jaloilleni nousemisesta.
EnglishThis is because the majority of defence flights take place in low altitude areas of the airspace and not in the high areas.
Sillä, hyvät parlamentin jäsenet, suurin osa puolustuslennoista lennetään matalalla eikä suinkaan korkealla.
EnglishI can honestly say that I have spent a lot of my time in the last three and a half years at that altitude.
Voin rehellisesti todeta, että olen itsekin viettänyt runsaasti aikaa tässä korkeudessa viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana.
EnglishI know they travel at the same altitude.
EnglishThe mass migration of Han Chinese and the arrival of the high-altitude railway at Lhasa have further consolidated Beijing's hold on Tibet.
Han-kiinalaisten massamuutto ja korkealle rakennettu junarata Lhasaan ovat vahvistaneet entisestään Pekingin otetta Tiibetistä.
EnglishThe definition of mountain areas is based exclusively on natural handicaps such as altitude and slopes or a combination of the two.
Vuoristoalueita koskeva määritelmä perustuu yksinomaan luonnonhaittoihin, kuten korkeuteen ja kaltevuuteen tai näiden kahden yhdistelmään.
EnglishHowever, I also know that those views are expressed from the high-altitude perspective of those who have the good fortune to live in a developed nation.
Olen myös tietoinen, että näkemykset ilmaistaan sellaisten henkilöiden näkökulmasta, joilla on etuoikeus asua kehittyneessä valtiossa.
EnglishIn addition, the altitude at which air traffic produces emissions means that their impact on the climate is far greater than their quantity would suggest.
Lisäksi lentoliikenne tuottaa päästöjä sellaisessa korkeudessa, että niiden vaikutus ilmastoon on paljon suurempi kuin niiden määrä antaisi ymmärtää.
EnglishThis sounds like something that could be settled easily by a geologist but the economic characteristics of mountains depend on the latitude as much as the altitude.
Tämä kuulostaa asialta, jonka geologi voisi helposti määritellä, mutta vuoristoalueiden taloudelliset ominaispiirteet riippuvat leveysasteesta yhtä paljon kuin korkeudesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "altitude":

altitude