EN

alternatively {adverbi}

volume_up
alternatively
Alternatively, states could make use of it in their development policies.
Vaihtoehtoisesti valtiot voisivat käyttää sitä kehityspolitiikkaansa.
Alternatively, we could avoid duplication by simply relying on Eurojust.
Vaihtoehtoisesti voimme välttää päällekkäisyyden tukeutumalla yksinkertaisesti Eurojustiin.
Alternatively, we could engage in a debate on the duty, or right, to interfere.
Vaihtoehtoisesti voisimme ryhtyä keskustelemaan velvollisuudesta, tai oikeudesta, sekaantua.

Esimerkkejä "alternatively"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAlternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Vaihtoehtona on myös, että alukset jäävät Angolaan yhteisyritysten luomisen kautta.
EnglishAlternatively, take Article 51, which protects the structure of the churches.
Otetaan vastaavasti 51 artikla, jolla suojellaan kirkkojen rakennetta.
EnglishAlternatively, we could engage in a debate on the duty, or right, to interfere.
Vaihtoehtoisesti voisimme ryhtyä keskustelemaan velvollisuudesta, tai oikeudesta, sekaantua.
Englisheconomic agents to the conditions set by the euro area or, alternatively,
käyttäytyminen euroalueen asettamiin reunaehtoihin, tai sitten talouden
EnglishAlternatively it could be available on the Internet which would save an awful lot of money.
Se voisi olla sen sijaan saatavilla Internetissä, jolloin säästyisi valtavasti rahaa.
EnglishAlternatively, they might be young and lack the necessary experience and training.
Vaihtoehtoisesti he saattavat olla nuoria eikä heillä ole tarpeellista kokemusta ja koulutusta.
EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
Vaihtoehtoisesti valtiot voisivat käyttää sitä kehityspolitiikkaansa.
EnglishAlternatively, we could avoid duplication by simply relying on Eurojust.
Vaihtoehtoisesti voimme välttää päällekkäisyyden tukeutumalla yksinkertaisesti Eurojustiin.
EnglishAlternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Toinen vaihtoehto on se, että nämä jäsenet paisuttavat sitoutumattomien rivejä.
EnglishAlternatively, would the problem be solved by the imposition of fines?
Voisiko ongelmat ratkaista toiseen suuntaan kohdistettavilla sakoilla?
EnglishAlternatively, let me draw a comparison between the United States and Europe.
Tai jos vertaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa: amerikkalaiset ovat valinneet juuri päinvastaisen tien.
EnglishAlternatively we could keep in service ten complete infantry battalions.
Voisimme myös pitää yllä kymmentä kokonaista jalkaväkipataljoonaa.
EnglishAlternatively, the information should be placed before the judicial authorities.
Tiedot voitaisiin myös ilmoittaa oikeusviranomaisille.
EnglishAlternatively, it may be that it will be used to sanction employers unfairly and unjustifiably.
Se voi myös johtaa työnantajille epäreilusti ja perusteettomasti määrättyihin seuraamuksiin.
EnglishAlternatively, even though this is not the norm for Europe, we would have to put an end to the experiment.
Vaihtoehtoisesti, vaikka se ei ole tapana EU:ssa, meidän olisi lopetettava kokeilu.
EnglishAlternatively, Irish troops currently in the Lebanon could also join this mission.
Vaihtoehtoisesti tällä hetkellä Libanonissa olevat irlantilaiset joukot voisivat myös liittyä tähän operaatioon.
EnglishYou must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.
Käyttäjän on silloin poistettava ohjelmiston asennus, tai vaihtoehtoisesti Microsoft voi poistaa sen käytöstä.
EnglishAlternatively, you can change the cable connection between your display and your computer to use a DVI or VGA cable.
Voit myös vaihtaa näytön ja tietokoneen välisen kaapelin DVI- tai VGA-kaapeliksi.
EnglishAlternatively, the chips might set off security alerts at airports.
Sirut saattavat myös aiheuttaa hälytyksiä lentokentillä.
EnglishAlternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
Muussa tapauksessa heidän tilanteensa huononee ja he kaivautuvat yksinkertaisesti yhä syvemmälle puolustusasemiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alternatively":

alternatively
alternate
alternative