"Alsace" - Suomenkielinen käännös

EN

"Alsace" suomeksi

volume_up
Alsace {erisnimi}
FI
EN

Alsace {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Alsace

Esimerkkejä "Alsace"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMrs Griesbeck pointed out the rerouting of traffic via the Alsace region.
Jäsen Griesbeck toi esiin Elsassin alueen kautta kulkevat uudet liikennereitit.
EnglishInstead, I will use a language which is very close to Strasbourg and the Alsace region.
Käytän sen sijaan kieltä, joka on hyvin lähellä Strasbourgia ja Elsassin maakuntaa.
EnglishThere are problems in Romania, but the situation is better than in Alsace or Brittany.
Romaniassa on ongelmia, mutta sen tilanne on parempi kuin tilanne Alsacessa tai Bretagnessa.
EnglishAs far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Alsace tai Andalusia ovat tietääkseni maatalouden kannalta pikemminkin vauraita alueita.
EnglishThe supporters of the Alsace seat must speak out more.
Alsacessa sijaitsevan toimipaikan kannattajien on pidettävä suurempaa ääntä.
EnglishThe same comments apply, moreover, to the people of Alsace and Lorraine, to whom I pay homage.
Samaa voidaan sanoa myös Elsassin ja Lorrainen alueen kansalaisista, joille osoitan kunnioitustani.
EnglishI reiterate that, here in Alsace for example, there are bilingual schools which are called community schools (ABCM).
Muistutan, että esimerkiksi Alsacessa on kaksikielisiä kouluja, joita kutsutaan yhteisökouluiksi (ABCM).
EnglishBye, bye, asparagus, Alsace wine, Munster cheese and the monster travelling circus between Strasbourg and Brussels.
Näkemiin parsa, Elsassin viini, Münsterin juusto ja Strasbourgin ja Brysselin väliä matkustava hirviösirkus.
EnglishAs a Member of this House and a native of Alsace, I protest against the choice of Brussels for this extraordinary sitting.
Vastustan tämän parlamentin jäsenenä ja elsassilaisena Brysselin valintaa tämän ylimääräisen istunnon pitopaikaksi.
EnglishJust take Robert Schuman as an example, who was from Alsace-Lorraine and went on to become the founding father of the EU 50 years ago.
Otetaan esimerkiksi Robert Schuman, joka oli Alsace-Lorrainesta ja josta tuli EU:n perustajaisä 50 vuotta sitten.
EnglishFinally, I am from Alsace and therefore know the extent to which the Fessenheim nuclear power plant concerns our German and Swiss neighbours.
Alsacelaisena tiedän, kuinka paljon Fessenheimin ydinvoimala huolestuttaa Saksan ja Sveitsin naapureitamme.
EnglishThis very much reminds me of the dispute between Germany and France over the Alsace-Lorraine region - where this sitting is being held.
Se tuo mieleeni hyvin vahvasti Saksan ja Ranskan välisen kiistan Alsace-Lorrainen alueesta, jossa tämäkin istunto pidetään.
EnglishThis is why everyone in Europe, especially the young, needs the continuing presence of European democracy in the capital of Alsace.
Tästä syystä kaikki eurooppalaiset, etenkin nuoret, tarvitsevat eurooppalaisen demokratian jatkuvaa läsnäoloa Alsacen pääkaupungissa.
EnglishAnyone travelling to Strasbourg by car or by rail would have been able to see for themselves that storms raged in Alsace as well.
Kaikki, jotka ovat matkustaneet Strasbourgiin autolla tai junalla, saattoivat vakuuttua siitä, miten myrsky aiheutti tuhoa myös Elsassissa.
EnglishI would like to recall the editorial in today's local newspaper, Les Dernières Nouvelles d'Alsace: 'L'Europe a capitulé' - Europe has capitulated.
Haluaisin muistuttaa Les Dernières Nouvelles d'Alsace tämän päivän pääkirjoituksesta: L'Europe a capitulé - Eurooppa on antautunut.
EnglishI simply hope that the French, and in particular those from Alsace, will be able to give their opinion on the subject and reject the Treaty of Amsterdam.
Toivon vain, että ranskalaiset ja erityisesti elsassilaiset saisivat ilmaista mielipiteensä tästä aiheesta ja hylätä Amsterdamin sopimuksen.
EnglishAs that famous man from Alsace, Albert Schweitzer, said, the first step in developing ethical rules is a feeling of solidarity with other human beings.
Kuten Alsacen kuuluisa mies Albert Schweitzer sanoi, ensimmäinen vaihe moraalisääntöjä kehitettäessä on solidaarisuuden tunne muita ihmisiä kohtaan.
EnglishThe city of Strasbourg and the Alsace Region have the controlling interest in SERS, owning 60% of the shares in all.
Strasbourgin kaupungilla ja Alsacen maakunnalla on osake-enemmistö SERS:ssä, yhteensä 60 prosenttia, joten niiden on käytettävä määräysvaltaansa.
EnglishThus, in the Alsace region alone, more than 6.5 million cubic metres of woodland has been devastated, which is essentially equivalent to one to three years' harvests.
Yksistään Elsassin alueella yli 6,5 miljoonaa kuutiometriä puuta on tuhoutunut. Määrä vastaa havupuiden osalta niiden 13 vuoden tuottoa.
EnglishI would mention, by way of example, the serious difficulties that the Alsace region is encountering in terms of reducing the catastrophic effects of transit traffic by road.
Mainitsen esimerkiksi ne vakavat vaikeudet, joita maanteiden kauttakulkuliikenteen katastrofaalisten seurausten vähentäminen aiheuttaa Elsassin alueelle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Alsace":

Alsace