"alright" - Suomenkielinen käännös

EN

"alright" suomeksi

EN

alright {adverbi}

volume_up
Kunnossa olevia asioita ei kuitenkaan tietysti esitetty.
Why do you not follow your predecessor, Mr Solbes, who thought that the Stability and Growth Pact was perfectly alright.
Miksi ette tee kuten edeltäjänne Solbes, jonka mielestä vakaus- ja kasvusopimus oli täysin kunnossa?
We only need to look closely at the last case: even on the final day, there were still announcements stating that everything was alright and many people believed that.
Meidän on vain tarkasteltava lähemmin viimeksi sattunutta tapausta: vielä viimeisenä päivänä esitettiin, että kaikki oli kunnossa, ja monet henkilöt uskoivat niin.
alright (myös: OK, ably, all right, very, well, fine, great)
While it was a question of consent to build it, everything was alright.
Kun sen rakentamiseen haettiin lupaa, kaikki oli hyvin.
He continued: "And is everything working alright in Europe?
Tähän hän vuorostaan: "Ja kaikkiko toimii Euroopassa hyvin?
Toivon, että hän voi hyvin.

Esimerkkejä "alright"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English   Alright, it will be recorded in the Minutes that you wished to vote yes.
   Selvä on, pöytäkirjaan merkitään, että halusitte äänestää ehdotuksen puolesta.
English   Alright, Mr Salafranca, it has been withdrawn and there is no need to vote on it.
   Aivan, arvoisa jäsen Salafranca, tarkistukset on peruutettu, eikä niistä tarvitse äänestää.
EnglishAs to the guarantee, our Legal Service says it is alright.
Mitä vakuutuksiin tulee, oikeudellisen yksikkömme kanta on, että se käy päinsä.
English   Alright, Mr Bonde, explain to me the problem you have with Rule 100.
   Hyvä jäsen Bonde, olkoon menneeksi. Kertokaa, mikä 100 artiklaan liittyvä ongelma teillä on.
EnglishIf, on 8 September, we find that movements have begun, then alright.
Jos toteamme 8. syyskuuta, että liikkeelle on päästy, hyvä niin.
EnglishSo you could say then, that a little bit of war is alright, as long as it is not disproportionate.
Voitaisiin siis sanoa, että pieni sodankäynti on paikallaan, kunhan se ei ole kohtuutonta.
EnglishWhile it was a question of consent to build it, everything was alright.
Kun sen rakentamiseen haettiin lupaa, kaikki oli hyvin.
English   Alright, we will deal with it within the item on the agenda which has already been included on the subject.
   Hyvä on, käsittelemme aihetta esityslistalla sille jo varatussa kohdassa.
EnglishYour colleague in the brown jacket nodded to say 'alright' , but I was not called to submit my question.
Ruskeatakkinen avustajanne nyökkäsi minulle "selvä on", mutta minun ei sallittu esittää kysymystä.
EnglishHe continued: "And is everything working alright in Europe?
Tähän hän vuorostaan: "Ja kaikkiko toimii Euroopassa hyvin?
EnglishAnd when they threatened me with strikes, I said, ‘Alright, but go on strike in the morning and in the afternoon’.
Kun he uhkasivat minua lakoilla, totesin: "Hyvä on, mutta lakkoilkaa sekä aamulla että iltapäivällä."
EnglishThings that are alright, however, are not shown.
Kunnossa olevia asioita ei kuitenkaan tietysti esitetty.
EnglishWhy do you not follow your predecessor, Mr Solbes, who thought that the Stability and Growth Pact was perfectly alright.
Miksi ette tee kuten edeltäjänne Solbes, jonka mielestä vakaus- ja kasvusopimus oli täysin kunnossa?
English   Alright, Mr de Rossa, that is what we will do.
   Hyvä on, hyvä jäsen de Rossa, teemme niin.
EnglishThe question which arises, and the answers which were heard earlier, are this: alright, the issue may be regulated in 2013.
Kysymys, joka herää, ja vastaukset, jotka kuultiin aiemmin, ovat: asiaa voidaan siis säännellä vuonna 2013.
English   Alright, Mr Swoboda, you are correct.
EnglishAlright, 'new or improved' .
Hyvä on tarkoititte siis "uusien tai parannettujen".
EnglishIs that alright with Europe?
EnglishI have lost my luggage, so I have no clothes or make-up and look pale and ugly, but I hope that is alright!
Matkatavarani ovat kadonneet, joten minulla ei ole sopivia vaatteita eikä meikkiä ja näytän rumalta ja kalpealta, mutta toivon, ettei se haittaa!
English   Alright, that concludes the vote.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alright":

alright