"Alps" - Suomenkielinen käännös

EN

"Alps" suomeksi

volume_up
Alps {erisnimi}
FI
EN

Alps {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Alps
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
- (DE) Arvoisa puhemies, Alpit ovat tänä vuonna tärkeässä asemassa Euroopassa.
The Alps provide a reservoir of potable water; one which we need.
Alpit toimivat juomavesivarastona, ja sellaista me tarvitsemme.
For once the Alps are destroyed, you'll find yourselves under water all year long!
Sillä jos Alpit ensin turmellaan, saatte tiedottaa maassanne koko vuoden kohonneista vedenkorkeuslukemista!

Esimerkkejä "Alps"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
Sanon tämän itse alppiseudulta kotoisin olevana, missä metsä on hyvin tärkeä.
EnglishSince I am also a resident of the Alps, I will concentrate rather more on this area.
Koska minäkin olen alppiseudun asukas, keskityn vähän enemmän tähän alueeseen.
EnglishHowever, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
Minun on kuitenkin todettava, että Kaukasusta ei voi verrata Alppeihin tai Pyreneisiin.
EnglishThere must also be some restriction of the number of lorries passing through the Alps.
Myös Alppien halki kulkevien kuorma-autojen määrää on jotenkin rajoitettava.
EnglishIn terms of the Alps in general, we have a set of very different rules.
Alppien aluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa säännöksemme ovat hyvin erilaisia.
English- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
- (DE) Arvoisa puhemies, Alpit ovat tänä vuonna tärkeässä asemassa Euroopassa.
EnglishThat is the only real solution to the problem of transit traffic in the Alps.
Se on ainoa todellinen ratkaisu Alppien kauttakulkuliikenteeseen.
EnglishI would particularly like to draw attention to protected forests and virgin forests in the Alps.
Haluaisin kiinnittää huomionne ennen kaikkea Alppien suojelu- ja turvametsiin.
EnglishFrance and Italy also have Alps, and the Pyrenees are also very vulnerable.
Myös Ranskalla ja Italialla on osansa Alpeista, ja myös Pyreneitten alue on hyvin haavoittuvainen.
EnglishI would like to add a few words on the International Convention on the Protection of the Alps.
Haluan lisätä muutaman sanan Alppien suojelua koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta.
EnglishFor once the Alps are destroyed, you'll find yourselves under water all year long!
Sillä jos Alpit ensin turmellaan, saatte tiedottaa maassanne koko vuoden kohonneista vedenkorkeuslukemista!
EnglishWe note that in the Alps, the glaciers have been melting since 1820.
Alppien jäätikköjen on todettu vetäytyneen vuodesta 1820 asti.
EnglishThe Alps provide a reservoir of potable water; one which we need.
Alpit toimivat juomavesivarastona, ja sellaista me tarvitsemme.
EnglishIt should be possible to transfer trailer and container loads to the railways for transport across the Alps.
Kuorma-autokuljetukset ja konttikuljetukset Alpeilla on voitava siirtää rautateille.
EnglishAnd, of course, this particular accident again raises the question of freight transport through the Alps.
Tietentin tämä onnettomuus nostaa jälleen esille kysymyksen tavaraliikenteestä Alpeilla.
EnglishTake the example of summer pasturing in the Alps.
Haluaisin esimerkiksi viitata alppiseutujen laiduntamisen erityistilanteeseen.
EnglishThere are no limits on heavy goods traffic in the western Alps.
Länsi-Alpeilla ei ole käytössä raskaan liikenteen rajoituksia.
EnglishIt has made no attempt to implement the Alps Convention.
Se ei ole ryhtynyt millään tavoin toteuttamaan käytännössä Alppeja koskevaa sopimusta, jne.
EnglishQuite simply, we need to transit through the Alps.
Me yksinkertaisesti tarvitsemme alppialueen läpäisevän kauttakulkuväylän.
EnglishThe Alps, for example, feel the impact of global warming far more acutely than lowland regions.
Esimerkiksi Alpeilla maapallon lämpenemisen vaikutukset tuntuvat paljon akuutimmin kuin alavilla alueilla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Alps":

Alps
English