EN

alone {adverbi}

volume_up
Milosevic alone is responsible for the internationalization of the crisis.
Milosevi on yksin vastuussa tämän kriisin kansainvälistymisestä.
Carriers must not be left alone; the authorities have responsibilities too.
Liikenteenharjoittajia ei saa jättää yksin; myös viranomaisilla on velvollisuutensa.
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Pätevyyksien polkumyynti olisi estettävä jo yksin kuluttajansuojan perusteella.

Esimerkkejä "alone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThere are over a dozen items of European legislation on energy efficiency alone.
Yksistään energiatehokkuudesta on laadittu yli tusinan verran yhteisön säädöksiä.
EnglishThe Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Yksin Belgian rautatieverkko, jossa ratoja on 3 400 kilometriä, on sitä pidempi.
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Pelkästään viime vuonna siepattiin kymmenen EU:n kansalaista ja neljä tapettiin.
EnglishThe reception of those fleeing from the war cannot be the burden of Italy alone.
Sotaa pakenevien ihmisten sijoittaminen ei voi jäädä yksistään Italian vastuulle.
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Monet potilaistamme ovat yksin, koska perheet eivät enää voi käydä heidän luonaan.
English9:50 I was mistaken in thinking that I was unique and alone in this situation.
9:50 Olin erehtynyt luulemaan, että olin ainoa ja yksin tällaisessa tilanteessa.
EnglishQualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Pätevyyksien polkumyynti olisi estettävä jo yksin kuluttajansuojan perusteella.
EnglishParliament alone cannot be blamed for the present system' s shortcomings, however.
Parlamenttia ei kuitenkaan yksin voi syyttää näistä nykyjärjestelmän puutteista.
EnglishLeave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
Jättäkää nämä kansat rauhaan, ennen kuin levitätte sodan koko Balkanin alueelle.
EnglishThis is already the third such catastrophe in Europe alone in the last 12 years.
Tämä on jo kolmas tällainen katastrofi pelkästään Euroopassa 12 viime vuotena.
EnglishThe strategic reasons alone - you mentioned some of them - speak for themselves.
Yksistään strategiset syyt - mainitsitte niistä joitakin - puhuvat puolestaan.
EnglishThe European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
Euroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
EnglishIn the coming years, Chinese requirements alone will increase to unheard-of levels.
Tulevina vuosina pelkästään Kiinan tarpeet kasvavat ennenkuulumattoman suuriksi.
EnglishThis week alone we shall probably put up to 30 000 tonnes of meat into storage.
Yksistään tällä viikolla varastoimme todennäköisesti jopa 30 000 tonnia lihaa!
EnglishThe 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
EnglishIt is vital but it alone cannot guarantee peace and stability in the Middle East.
Se on elintärkeä, mutta se ei voi yksinään taata Lähi-idän rauhaa ja vakautta.
EnglishBut the Commission cannot be alone in bearing the consequences of its conduct.
Komissio ei nyt kuitenkaan voi joutua yksin vastaamaan menettelynsä seurauksista.
EnglishLithuania alone saw a quarter of its sons and daughters perish in the gulags.
Jo pelkästään Liettua on nähnyt neljäsosan lapsistaan menehtyvän vankileireillä.
EnglishIn Sweden alone around 18, 000 cases of attacks on women are reported each year.
Pelkästään Ruotsissa ilmoitetaan vuosittain n. 18 000 naisten pahoinpitelytapausta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alone":

alone
aloneness
let alone