"alms" - Suomenkielinen käännös

EN

"alms" suomeksi

volume_up
alms {vain mon.}
FI
EN

alms {vain monikko}

volume_up
1. vanhanaikainen
alms (myös: dole, handout)

Esimerkkejä "alms"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my view, it is alms for Europe.
Saamme aivan liian vähän varoja, aivan kuin Euroopan maille annettaisiin almuja.
EnglishThis funding should not resemble alms given by the wealthy to the poor.
Nämä määrärahat eivät saa muistuttaa rikkaiden köyhille antamia almuja.
EnglishWe are not a mendicant seeking alms at the European door.
Me emme ole kerjäläisiä pyytämässä almuja Euroopalta.
EnglishWe are not offering alms to our poor neighbours.
EnglishWorst of all, it laughed at the request by Kofi Annan for the allocation of a sum that would have been at all adequate and not just alms for the fight against AIDS.
Naurettava oli ennen kaikkea Kofi Annanin pyyntö varata aidsin vastaiseen taisteluun juuri ja juuri sopivaksi katsottava summa eikä almuja.
EnglishAre we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Aiommeko alentaa musiikintekijämme keskiajan kierteleviksi laulajiksi, jotka soittavat keskellä katua hattu edessään maassa toivoen, että joku antaa heille almun?
EnglishWe cannot stand by while child allowances and the like are basically only alms for families with children, which are quite clearly discriminated against by social security and pension systems.
Emme saa vain katsella sivusta, kun lapsilisät ja muut vastaavat etuudet ovat periaatteessa vain almuja lapsiperheille, joita syrjitään aivan selvästi sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmissä.