"almost" - Suomenkielinen käännös

EN

"almost" suomeksi

EN

almost {adverbi}

volume_up
At first reading, Parliament was almost unanimous in approving the repair clause.
Parlamentti hyväksyi korjauslausekkeen lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä.
A motion reflecting the report's conclusions was adopted almost unanimously by Parliament.
Tämä parlamentti hyväksyi vastaavan päätöslauselmaesityksen lähes yksimielisesti.
It is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
Tilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
Almost all aspects of the preparedness plans are generic in nature.
Melkein kaikki valmiussuunnitelman osat ovat luonteeltaan yleisiä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Why is it almost taboo to discuss a decent investment policy?
Miksi on melkein kiellettyä keskustella kunnollisesta investointipolitiikasta?
almost (myös: nearly)
(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) Baltian maat vapautuivat neuvostomiehityksestä miltei verettömästi.
As a result, the European Parliament is faced with an almost impossible task.
Euroopan parlamentti saa siksi hoitaakseen miltei mahdottoman tehtävän.
Almost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
Miltei kaikki jäsenvaltiot suhtautuvat tähän toimenpiteeseen periaatteessa myönteisesti.
almost (myös: nearly)
has been and still is almost twice as high as that of the euro area, while
ohjauskorko on ollut ja on liki kaksinkertainen euroalueen korkoon nähden
The national central banks (NCBs) perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Kansalliset keskuspankit huolehtivat liki kaikista eurojärjestelmän operatiivisista tehtävistä.
The NCBs perform almost all operational tasks of the Eurosystem.
Kansalliset keskuspankit huolehtivat liki kaikista eurojärjestelmän operatiivisista tehtävistä.

Esimerkkejä "almost"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
Siksi on vahinko, että käsittelemme tätä mietintöä lähes tyhjässä parlamentissa.
EnglishPersonally I think that almost everything the report says is on the right track.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
EnglishFinally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
Lopuksi, toisessa puolivuotiskertomuksessa sanottiin ja tehtiin melkein kaikki.
EnglishSometimes, he was almost completely paralysed and had difficulty moving them.
Joskus hän oli lähes halvaantunut ja hänellä oli vaikeuksia liikuttaa raajojaan.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Vastaperusteluna voidaan esittää, että maailman väestöstä miltei puolet on miehiä.
EnglishIn other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
Toisin sanoen WTO:n jäsenillä on lähes rajoittamaton pääsy näille markkinoille.
EnglishThe variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
Tuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
EnglishThe problems of the damaged Fukushima plant almost overshadow everything else.
Tuhoutuneen Fukushiman voimalan ongelmat miltei jättävät varjoonsa kaiken muun.
EnglishIt seems to me that it has been an exception almost every month for the past year!
Minusta tuntuu, että jo vuoden ajan on joka kuukausi ollut kysymys poikkeuksesta!
EnglishThe EU and its Member States have together pledged almost EUR 1.5 billion so far.
EU ja sen jäsenvaltiot ovat tähän mennessä auttaneet lähes 1,5 miljardilla eurolla.
EnglishIt is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
Tilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
BlueTrack Technology ansiosta voit käyttää hiirtäsi lähes kaikilla pinnoilla.
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
Omassa jäsenvaltiossani uusnatsit yrittävät hankkia kiinteistöjä lähes viikoittain.
EnglishIt is almost a biological phenomenon of society and one that we must face up to.
Kyseessä on lähestulkoon biologinen yhteiskuntailmiö, josta meidän on selviydyttävä.
EnglishAlmost all the points in the own-initiative report are concerned with this fact.
Lähes kaikki valiokunta-aloitteisen mietinnön kohdat pyörivät tämän asian ympärillä.
EnglishSo it was almost certain by then that something of this nature might happen.
Tuolloin oli siis lähestulkoon selvää, että jotain tällaista saattaisi tapahtua.
EnglishAlmost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
Lähes kaikki puhujat ovat aivan aiheellisesti maininneet Internetin turvallisuuden.
EnglishYou might need to move the pointer almost off the screen to find the taskbar.
Osoitin on ehkä siirrettävä lähes ulos näytöstä, jotta tehtäväpalkki tulisi esiin.
EnglishYou might need to move the pointer almost off the screen to show the taskbar.
Osoitin on ehkä siirrettävä lähes ulos näytöstä, jotta tehtäväpalkki tulisi esiin.
EnglishThere are now a lot of examples of almost 'persecution' of Swedish citizens.
On olemassa useita esimerkkejä Ruotsin kansalaisiin kohdistuvasta "häirinnästä" .

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "almost":

almost