"almighty" - Suomenkielinen käännös

EN

"almighty" suomeksi

EN

almighty {adjektiivi}

volume_up
1. Uskonto
May God, the Almighty and the merciful, bless us all.
Siunatkoon armelias kaikkivaltias Jumala meitä kaikkia.
You are not almighty and you belong to a College.
Te ette ole kaikkivaltias, te olette osa komissiota.

Esimerkkejä "almighty"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnyone who dreaded the emergence of a centralised, almighty 'superstate' should be more than reassured.
Sen pitäisi rauhoittaa kaikki, jotka pelkäävät keskitetyn, kaikkivaltiaan supervaltion syntyä.
EnglishTherefore they are equal works of the Almighty Creator' .
Me olemme siis kaikki kaikkivaltiaan Luojan samanarvoisia töitä."
EnglishMay God, the Almighty and the merciful, bless us all.
Siunatkoon armelias kaikkivaltias Jumala meitä kaikkia.
EnglishI believe we have an almighty struggle ahead of us.
Uskon, että meillä on edessämme suuri, valtava kamppailu.
EnglishYou are not almighty and you belong to a College.
Te ette ole kaikkivaltias, te olette osa komissiota.
EnglishLet us establish a truly European railroad system, even if this has to be done in spite of the almighty, national railroad carriers.
Meidän on luotava eurooppalainen rautatiejärjestelmä, vaikka se pitäisi tehdä vastoin kaikkivaltiaiden kansallisten rautatieyhtiöiden tahtoa.
EnglishLittle did they know that the EU mainly views Turkey as being of close to almighty importance in counteracting the threat of Islamic fundamentalists.
Eivät he tienneet, että EU:n mielestä Turkki on melkein ainutlaatuisen tärkeä islamilaisen fundamentalismin uhkan torjumisessa.
EnglishAs far as the sea is concerned, we can give the Almighty a bit of a helping hand, so that everything will be safer, and that is what we should be doing with the Erika package.
Voimme hieman auttaa rakasta Jumalaa parantamaan avomerien turvallisuutta, ja meidän pitäisi tehdä se Erika-paketin avulla.
EnglishI recall the hope with which Zimbabwe set out on its own road as a sovereign country and how blessed it had been by the Almighty with food and other resources.
Muistan sen toivon, jolla Zimbabwe lähti tielleen itsenäisenä valtiona, ja sen, miten siunattu se oli elintarvikkeilla ja muilla luonnonresursseilla.
EnglishIn short, Vikram and I are doing the same: both science and spirituality seek the Almighty's blessings for human prosperity in body and mind.
Lyhyesti sanottuna Vikram ja minä teemme samaa työtä: niin tiede kuin hengellisen työn tekijätkin etsivät Kaikkivaltiaan siunausta ihmiskunnan hyvinvoinnin toteutumiseksi ruumiissa ja sielussa.
EnglishAs usual, the EU misses the point: it is the banks' reckless lending that caused an almighty credit bubble and the financial crisis, not alternative investment funds.
Kuten tavallisesti, EU ei taaskaan ymmärrä: kaikenkattavan luottokuplan ja rahoituskriisin aiheutti pankkien vastuuton lainaaminen, eivät vaihtoehtoiset sijoitusrahastot.
EnglishThe wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
Viime vuosien sodat Balkanin niemimaalla unohdetaan sopivasti silloin, kun kaikkivaltiaan Euroopan kannattajat kertovat, että uusi Eurooppa on estänyt ja lopettanut sotia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "almighty":

almighty