"ally" - Suomenkielinen käännös

EN

"ally" suomeksi

volume_up
ally {subst.}
volume_up
Allies {erisnimi}
volume_up
Allied {erisnimi}
EN

ally {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
The Taliban' s closest ally, Pakistan, intervened without success.
Talebanin läheisin liittolainen Pakistan puuttui tuloksetta asiaan.
The Commission must be their ally, not their adversary.
Komission on oltava yritysten ja yrittäjien liittolainen, ei vihollinen.
ally (myös: follower, friend, patron)
To Bush, he was a faithful ally, to others, an accident-prone person who always makes unsuccessful attempts at pursuing the wrong policy.
Bushille Paul Wolfowitz oli uskollinen tukija, kun taas muille hän oli riskialtis henkilö, joka yrittää tuloksetta ajaa takaa vääriä menettelytapoja.
Does it want to be an aircraft carrier of the United States and their allies in the region, or the advanced post of a so-called Shi'ite crescent?
Haluaako se olla Yhdysvaltojen ja sen alueella olevien liittolaisten tukija, vai niin sanotun ”shiialaisen puolikuun” kehittynyt etuvartio?
2. Politiikka
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
The Taliban' s closest ally, Pakistan, intervened without success.
Talebanin läheisin liittolainen Pakistan puuttui tuloksetta asiaan.
The Commission must be their ally, not their adversary.
Komission on oltava yritysten ja yrittäjien liittolainen, ei vihollinen.

Esimerkkejä "ally"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would say the same thing to our important ally, the United States of America.
Haluan samoin sanoin vedota myös tärkeään liittolaiseemme Amerikan yhdysvaltoihin.
EnglishAt the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Samalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Pidän häntä aina merkittävänä liittolaisena perusoikeuksien puolustamistaistelussa.
EnglishThe West views Ethiopia almost as an ally, and by the West I also mean America.
Länsi pitää Etiopiaa lähes liittolaisena, ja länsimailla tarkoitan myös Yhdysvaltoja.
EnglishI believe the countries of the south should consider the Union their staunchest ally.
Luulen, että eteläiset maat pitävät Euroopan unionia uskollisimpana liittolaisenaan.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
Torjuessamme pimeää työtä meidän on värvättävä liike-elämä liittolaiseksemme.
EnglishTherefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
Tästä syystä esitämme huolenaiheemme kumppanille, liittolaiselle ja ystävälle.
EnglishI am so proud to say that, to me, she was a friend and a political ally.
Olen hyvin ylpeä voidessani sanoa, että hän oli ystäväni ja poliittinen liittolaiseni.
EnglishToday, the Commission is my ally, in spite of the fact that the reform does not go far enough.
Komissio on tänään liittolaiseni, vaikka uudistus ei menekään tarpeeksi pitkälle.
EnglishOur new ally has bravely supported our fight against terrorism in several NATO missions.
Uusi liittolaisemme on tukenut urheasti terrorismin torjuntaa monissa Naton tehtävissä.
EnglishHowever, Saudi Arabia is an ally of the US, of course, and can get away with that bit more.
Saudi-Arabia on kuitenkin Yhdysvaltain liittolainen ja pääsee sen verran helpommalla.
EnglishThe global aim of this proposal is thus to ally flexibility with security.
Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on näin ollen joustavuuden ja turvallisuuden yhdistäminen.
EnglishThe European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Euroopan komissio on ollut Euroopan parlamentin tärkein liittolainen ja yhteistyökumppani.
EnglishWe do not devote enough attention to Canada, an important ally for the European Union.
Emme kiinnitä riittävästi huomiota Kanadaan, joka on Euroopan unionin tärkeä liittolainen.
EnglishI knew, Mr President, that I would find an ally in the European Parliament.
Arvoisa puhemies, aavistin, että saisin Euroopan parlamentista hyvän liittolaisen itselleni.
EnglishThroughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
Koko kylmän sodan ajan Turkki oli lännen uskollinen liittolainen.
EnglishThe United States of America is Europe’s biggest and best ally.
   Amerikan yhdysvallat on Euroopan unionin suurin ja paras liittolainen.
EnglishYet Egypt - as we have heard from Mr Posselt - is a friend and ally.
Egypti on kuitenkin ystävämme ja kumppanimme, kuten jäsen Posselt totesi.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Olen iloinen, että meillä on niin omistautunut liittolainen pyrkiessämme Barcelonan tavoitteisiin.
EnglishI would like the European Parliament to be our closest ally and supporter in this process.
Toivon Euroopan parlamentista läheisintä liittolaistamme ja tukijaamme tässä menettelyssä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ally":

ally
English