EN

alliances {monikko}

volume_up
alliances (myös: unions)
Alliances for work could successfully accompany this process.
Liitot työn puolesta voivat tukea tätä prosessia menestyksekkäästi.
We need to ensure that these alliances do not destroy our European airlines.
Meidän on varmistettava se, että nämä liitot eivät tuhoa eurooppalaisia lentoyhtiöitämme.
Political alliances wax and wane and Turkish governments come, promise, and go.
Poliittiset liitot kasvavat ja pienenevät, ja Turkin hallitukset tulevat, lupaavat ja menevät.
alliances
It is not enough to protest against countries that are unprotected by often dubious international alliances.
Ei riitä, että esitetään vastalauseita sellaisia valtioita vastaan, joita usein epäilyttävät kansainväliset liittoumat eivät suojele.

Esimerkkejä "alliances"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey improve the Commission's powers to monitor alliances between airlines.
Ne lisäävät huomattavasti komission valtuuksia valvoa lentoyhtiöiden yhteenliittymiä.
EnglishFor a Member State such as Sweden, the question of military alliances is very important.
Ruotsin kaltaiselle jäsenmaalle on sotilaallinen liittoutumattomuus hyvin tärkeää.
EnglishWe need to ensure that these alliances do not destroy our European airlines.
Meidän on varmistettava se, että nämä liitot eivät tuhoa eurooppalaisia lentoyhtiöitämme.
EnglishPolitical alliances wax and wane and Turkish governments come, promise, and go.
Poliittiset liitot kasvavat ja pienenevät, ja Turkin hallitukset tulevat, lupaavat ja menevät.
EnglishI would also like to say something about competition and about the alliances.
Haluaisin myös mielelläni sanoa jotain kilpailusta ja liitoista.
EnglishItaly, together with Europe, will build a network of alliances spanning all the continents.
Italia rakentaa yhdessä EU:n kanssa liittoumien verkoston, joka ulottuu kaikille mantereille.
EnglishThese would affect areas such as slot allocation and certain network alliances.
Ne voisivat vaikuttaa aloihin kuten lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseen ja tiettyihin verkostoliittoihin.
EnglishEurope must seek alliances with the developing countries based on its social values.
Euroopan on pyrittävä muodostamaan sosiaalisiin arvoihinsa perustuvia kumppanuuksia kehitysmaiden kanssa.
EnglishThe Member States have different backgrounds where military alliances and neutrality are concerned.
Jäsenvaltioiden taustat eroavat toisistaan sotilasliittojen ja liittoutumattomuuden osalta.
EnglishHow can you lead Europe in a pro-European way if you enter into alliances of this kind?
Miten voitte johtaa Euroopan unionia Eurooppa-myönteisellä tavalla, jos muodostatte tällaisia liittoja?
EnglishWe need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
Meidän on oltava kunnianhimoisia, yhtenäisiä, puhuttava yhdellä äänellä ja luotava strategisia kumppanuuksia.
EnglishThe European Union should form alliances at global level, notably with developing countries.
Euroopan unionin pitäisi muodostaa maailmanlaajuisia liittoutumia erityisesti kehitysmaiden kanssa.
EnglishAlliances for work could successfully accompany this process.
Liitot työn puolesta voivat tukea tätä prosessia menestyksekkäästi.
EnglishOn the field of diplomacy, they used axes and alliances, and, on the field of battle, blood and iron.
Diplomatiassa käytettiin toimintalinjoja ja liittoumia, ja taistelukentällä verta ja rautaa.
EnglishThe Member States do have different backgrounds where military alliances and neutrality are concerned.
Jäsenvaltioiden taustat eroavat toisistaan sotilasliittojen ja liittoutumattomuuden osalta.
EnglishA Union of axes and alliances, of so-called strategic partnerships is not what we need.
Toimintalinjojen ja liittoumien Eurooppa, niin kutsuttu strateginen kumppanuus, ei ole sitä, mitä tarvitaan.
EnglishForeign policy is a serious matter: it needs strategies, firm objectives and clear alliances.
Ulkopolitiikka on vakava asia: se tarvitsee strategioita, määrätietoisia tavoitteita ja selviä liitoumia.
EnglishFirst, building political alliances through reinforced dialogue on climate change.
Ensimmäinen on poliittisten liittoumien rakentaminen tehokkaamman ilmastonmuutosta koskevan vuoropuhelun välityksellä.
EnglishCommissioner, you need alliances in Johannesburg.
Arvoisa komission jäsen, tarvitsette Johannesburgissa liittolaisia.
EnglishIt would be criss-crossed by the axes and alliances of what would claim to be strategic partnerships.
Eurooppaa halkoisivat akselit ja allianssit, joita valtiot voisivat väittää strategisiksi kumppanuuksiksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alliance":

alliance