"allergy" - Suomenkielinen käännös

EN

"allergy" suomeksi

EN

allergy {substantiivi}

volume_up
allergy
Asthma and allergies are on the increase, especially among the young.
Astma ja allergia yleistyvät, erityisesti nuorten keskuudessa.
The allergy appears mainly in the form of eczema on the hands or on that part of the body which comes into contact with nickel.
Tämä allergia aiheuttaa lähinnä rohtumaa käsissä tai muissa vartalon osissa, jotka joutuvat kosketuksiin nikkelin kanssa.
If you have an allergy, it is 100% for you and we need to be certain that the labelling concerned gives due warning.
Jos jollakin on allergia, hänellä on se sataprosenttisesti. Meidän on oltava varmoja, että kyseiset merkinnät antavat asianmukaisen varoituksen.

Esimerkkejä "allergy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA person who has become allergic to nickel keeps this allergy for the rest of their life.
Henkilö, jolla kerran on todettu nikkeliallergia, kärsii siitä lopun elämäänsä.
EnglishThat is why we are in favour of tightening up on the use of allergy-causing substances.
Siksi tuemme sitä, että allergiaa aiheuttavien aineiden käyttöä kiristetään.
EnglishThese comments chiefly concern the environment, public health and allergy sufferers.
Nämä kannanotot koskevat pääasiassa ympäristöä, kansanterveyttä ja allergioista kärsiviä ihmisiä.
EnglishSo it is young, defenceless women who are affected by nickel allergy.
Nikkeliallergiasta kärsivät siis nuoret naiset, joilla ei ole valtaa.
English. - (HU) Allergy is the endemic disease of our time.
kirjallinen. - (HU) Allergiat ovat aikamme laajalle levinnyt sairaus.
EnglishPreviously, for example, allergy sufferers were not even mentioned in the legislation.
Aiemmin allergikkoja ei edes mainittu lainsäädännössä.
EnglishI have to say that I have received no representations from allergy sufferers on this point.
Minun on sanottava, että allergiasta kärsivät henkilöt eivät ole ottaneet minuun yhteyttä tässä asiassa.
English10 % of all women and 1-2 % of all men in Western Europe have developed a nickel allergy.
10 %: lla kaikista Länsi-Euroopan naisista ja 1-2 %: lla kaikista Länsi-Euroopan miehistä on nikkeliallergia.
English20 % of young women suffer from nickel allergy.
Nuorista naisista 20 % kärsii nikkeliallergiasta.
EnglishIn any city in Europe you can see the amount of respiratory and allergy problems caused by pollution in our cities.
Kaikissa Euroopan kaupungeissa voidaan nähdä, miten paljon kaupunkiemme saasteet aiheuttavat hengitysongelmia ja allergiaa.
EnglishFor anyone suffering from an allergy, it is no good saying that it is only an insignificant percentage of people who have it.
Kenellekään, joka kärsii allergiasta, ei kannata sanoa, että siitä kärsii vain merkityksettömän pieni osa ihmisistä.
EnglishThe allergy appears mainly in the form of eczema on the hands or on that part of the body which comes into contact with nickel.
Tämä allergia aiheuttaa lähinnä rohtumaa käsissä tai muissa vartalon osissa, jotka joutuvat kosketuksiin nikkelin kanssa.
EnglishOn such important issues as allergy labelling, in particular, there is obviously little movement in the Commission.
Komissiossa ei ilmeisesti näytä olevan minkäänlaista toimintatarvetta juuri niin tärkeissä kysymyksissä kuin merkinnöissä allergikoille.
EnglishUnfortunately, the European Union does not currently have an allergy strategy, as the Commission has confirmed at my request.
Euroopan unionilla ei valitettavasti ole tätä nykyä allergioita koskevaa strategiaa, kuten komissio on pyynnöstäni vahvistanut.
EnglishIf you have an allergy, it is 100% for you and we need to be certain that the labelling concerned gives due warning.
Jos jollakin on allergia, hänellä on se sataprosenttisesti. Meidän on oltava varmoja, että kyseiset merkinnät antavat asianmukaisen varoituksen.
EnglishUnfortunately the European Union has no allergy strategy at present, as the Commission confirmed in response to my question.
Valitettavasti Euroopan unionilla ei tällä hetkellä ole allergiastrategiaa, kuten komissio vahvisti kysymykseeni antamassaan vastauksessa.
EnglishHow are we supposed to prove that Danes are more vulnerable than Germans to, for example, allergy-producing and carcinogenic substances.
Miten meidän olisi todistettava, että tanskalaiset ovat saksalaisia alttiimpia esimerkiksi allergiaa aiheuttaville ja karsinogeenisille aineille.
EnglishA third of our children have an allergy, and if we do not take action, pretty soon a half of the population of Europe will suffer from one allergy or another.
Kolmasosa lapsistamme on allergisia, ja ellemme ryhdy toimiin, hyvin pian puolet Euroopan väestöstä kärsii jostain allergiasta.
EnglishWith regard to the fragrance-allergy issue, the Commission welcomes the introduction of a labelling system for allergenic fragrance ingredients.
Mitä tulee hajusteallergiaan, komissio pitää myönteisenä ehdotusta allergeenisten hajusteainesosien merkintäjärjestelmän käyttöönottamisesta.
EnglishThey will be if we approve the compromise tomorrow; it will then be easier in future to take account of how allergy sufferers are affected by additives.
Jos hyväksymme kompromissin tänään, heidät mainitaan, joten jatkossa on helpompi ottaa huomioon lisäaineiden vaikutukset allergisiin henkilöihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "allergy":

allergy