"allergenic" - Suomenkielinen käännös

EN

"allergenic" suomeksi

EN

allergenic {adjektiivi}

volume_up
These effects may be toxic, infective, allergenic, carcinogenic, and indeed they may be acute or chronic, reversible or not, local or systemic.
Tämä vaikutus voi olla toksinen, virulenttinen, allergeeninen tai karsinogeeninen, akuutti tai krooninen, pysyvä tai väliaikainen, paikallinen tai koko elimistöön vaikuttava.
allergenic
allergenic

Esimerkkejä "allergenic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHence, the need for a directive on the labelling of these allergenic additives.
Näin ollen tarvitaan direktiiviä näiden allergiaa aiheuttavien lisäaineiden pakkausmerkinnöistä.
EnglishIt is important, for example, to test whether the fibres are allergenic.
On tärkeää testata, ovatko kuidut esimerkiksi allergeenisia.
EnglishHowever, it is particularly important to inform consumers about allergenic and hazardous substances.
On kuitenkin erityisen tärkeää kertoa kuluttajille allergeenisista ja vaarallisista aineista.
EnglishThose with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
Allergikkojen ei tarvitse altistua tuotteille, jotka sisältävät vähäisenkin määrän allergeenisia aineita.
EnglishAllergenic fragrances are also essentially prohibited.
Allergisoivat hajusteet on myös pääasiassa kielletty.
EnglishThis does not affect the fundamental requirement that the presence of all allergenic substances be indicated on the label.
Niihinkin nimittäin sisältyy kaikkien allergiaa aiheuttavien aineiden ehdoton merkintävelvollisuus.
EnglishIt is also appropriate that allergenic fragrances be banned and 55 such substances will now be removed from toys.
Samoin allergiaa aiheuttavat hajusteet on asianmukaista kieltää, ja leluista poistetaankin nyt 55 tällaista ainetta.
EnglishWe are familiar with the reports and aware that we also have to differentiate between various allergenic elements in assessing the matter.
Tunnemme lausunnot ja tiedämme, että allergisoivien tekijöiden arvostelua täytyy täsmentää.
EnglishThis report proposes for the first time that the presence of allergenic substances must always, and without exception, be indicated.
Nyt ehdotetaan ensimmäistä kertaa, että allergiaa aiheuttavat aineet merkitään aina ja poikkeuksetta.
EnglishThe same applies to allergenic fragrances.
EnglishThe use of antibiotics is very unwise in any foods because of the danger of microbial resistance and allergenic reactions.
Antibioottien käyttö elintarvikkeissa on erittäin harkitsematonta mikrobilääkeresistenssin ja allergiareaktioiden vaaran vuoksi.
EnglishThis list of allergenic substances must, though, be constantly monitored so that current scientific knowledge can be incorporated.
Allergiaa aiheuttavien aineiden luetteloa on kuitenkin tarkistettava jatkuvasti, jotta siinä on aina myös uusimmat tieteelliset tiedot.
EnglishAnother totally new aspect is the provisions covering allergenic fragrances, to which, surely, we do not want children to be exposed.
Toinen täysin uusi näkökulma ovat määräykset, joilla katetaan allergisoivat hajusteet, joille emme varmasti tahdo lastemme altistuvan.
EnglishWe want perfumed ingredients that bring out allergic reactions in people and are recognised by experts as allergenic, to be indicated on labels.
Haluamme, että ihmisille allergiaa aiheuttavat ja tutkijoiden allergiaa aiheuttaviksi toteamat hajusteallergeenit merkitään.
EnglishI applaud the stringency of the new measures in the current proposal, such as the ban on CMR and allergenic fragrances.
Kiitän nykyisen ehdotuksen uusien toimenpiteiden ankaruutta, kuten karsinogeenien, mutageenien ja lisääntymistoksisten aineiden ja allergisoivien hajusteiden kieltoa.
EnglishWith regard to the fragrance-allergy issue, the Commission welcomes the introduction of a labelling system for allergenic fragrance ingredients.
Mitä tulee hajusteallergiaan, komissio pitää myönteisenä ehdotusta allergeenisten hajusteainesosien merkintäjärjestelmän käyttöönottamisesta.
EnglishCertain sensitizing and possibly allergenic substances should be marked even if they can only provoke a reaction in sensitized people.
Tietyt herkistävät ja mahdollisesti allergiaa aiheuttavat aineet pitäisi merkitä jo silloin, kun ne voivat aiheuttaa reaktion herkistyneelle ihmiselle.
EnglishWe had wanted to see a more stringent regulation of allergenic fragrances in which all allergens were prohibited except in very specific cases.
Olisimme halunneet tiukemman allergisoivia hajusteita koskevan lainsäädännön, jossa allergeenit olisi kielletty hyvin erityisiä tapauksia lukuun ottamatta.
EnglishPriority should therefore be given to research into the production and use of everyday products that contain allergenic or carcinogenic chemicals.
Tämän vuoksi etusijalle on asetettava tutkimus, joka koskee allergioita tai syöpää aiheuttavia kemikaaleja sisältävien tavallisten kulutustuotteiden tuotantoa ja käyttöä.
EnglishThese effects may be toxic, infective, allergenic, carcinogenic, and indeed they may be acute or chronic, reversible or not, local or systemic.
Tämä vaikutus voi olla toksinen, virulenttinen, allergeeninen tai karsinogeeninen, akuutti tai krooninen, pysyvä tai väliaikainen, paikallinen tai koko elimistöön vaikuttava.