EN

allegedly {adverbi}

volume_up
Näin on oletettavasti toisinaan tapahtunut.
The single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Se yksi puhelinnumero, jota Henry Kissinger oletettavasti on pyytänyt, otetaan esiin yhä uudestaan.
We often witnesses the strengthening of assimilationist efforts - allegedly in the minority's own interest.
Joudumme usein todistamaan assimiloivia pyrkimyksiä, jotka ovat oletettavasti vähemmistön oman edun mukaisia.
He allegedly claims to have met David Cameron and persuaded the Department of Health to consider his proposal for an NHS voucher scheme.
Syytösten mukaan hän väittää tavanneensa David Cameronin ja taivutelleensa terveysministeriön harkitsemaan hänen ehdotustaan julkisen terveydenhuollon palvelusetelijärjestelmästä.

Esimerkkejä "allegedly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, people allegedly responsible for torture will be brought to trial.
Esimerkiksi ne, joita pidetään vastuussa kidutuksesta, asetetaan syytteeseen.
EnglishThe first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Tämän vuoden syksyllä pidettävät ensimmäiset väitetysti vapaat vaalit ovat puhdas farssi.
EnglishGalileo Galilei allegedly said.
(HU) Arvoisa puhemies, ”se pyörii sittenkin!” väitetään Galileo Galilein sanoneen.
EnglishThis is allegedly in the interests of the competitiveness of European companies.
Tämän väitetään olevan eurooppalaisyritysten kilpailukyvyn mukaista.
EnglishSo where, in your economy, is the dividing line between dirty money and allegedly clean money?
Missä menee likaisen ja niin sanotun puhtaan rahan raja tällaisessa taloudessa?
EnglishWe have a scandal at the moment in Latvia which allegedly goes to the very heart of the government.
Latviassa on parhaillaan skandaali, jonka väitetään ulottuvan hallitukseen asti.
EnglishThe Tibetan demonstrators were allegedly shot in self-defence.
Tiibetiläiset mielenosoittajat ammuttiin väitteiden mukaan itsepuolustukseksi.
EnglishAt the same time, policies are being promoted which allegedly oil the wheels of immigration.
Samaan aikaan edistetään politiikkaa, jonka väitetään lisäävän vettä maahanmuuton myllyyn.
EnglishIt has done so because, allegedly, such partners do not exist.
Niiden väitetään toimineen siten, koska tällaisia kumppaneita ei ole ollut.
EnglishWhy, then, does Iran possess the technology, allegedly for civilian use?
Miksi Iranilla on muka siviilikäyttöön tarkoitettua teknologiaa?
EnglishI would like to invite Mr Martin to back up his accusations of allegedly unconstitutional procedures.
Haluaisin pyytää jäsen Martinia perustelemaan syytöksensä laittomista menettelyistä.
EnglishAbout 120 interventions have been proposed that allegedly make people happy.
Noin 120 asian on ehdotettu tekevän ihmisiä onnellisiksi.
EnglishWell, allegedly there's nothing.
Tämä on hyvä kuulijakunta, Chris. Kuvassa ei tiettävästi ole mitään.
EnglishAllegedly, the Russians were different from others in their prisons.
Venäläisten väitetään olleen vankiloissa erilaisia kuin muut.
EnglishShe has now been arrested again, allegedly for her own safety.
Hänet on jälleen pidätetty muka oman turvallisuutensa vuoksi.
EnglishThe single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Se yksi puhelinnumero, jota Henry Kissinger oletettavasti on pyytänyt, otetaan esiin yhä uudestaan.
EnglishThe plan is allegedly deficient, slow and unambitious.
Suunnitelman sanotaan olevan puutteellinen, hidas ja kunnianhimoton.
EnglishThe rapporteurs yesterday boasted about standardisation, and yet this is allegedly a Union of diversity.
Esittelijät kerskuivat eilen standardoinnilla, vaikka tätähän väitetään moninaisuuden unioniksi.
EnglishOn one body, which was found disfigured – allegedly one of the victims – no DNA test was carried out.
Yhdelle ruhjoutuneena löytyneelle ruumiille, jota väitettiin yhdeksi uhreista, ei tehty DNA-testiä.
EnglishWe should not be using shock logic to invent legal rules that were allegedly broken.
Shokkivaikutusta ei pidä käyttää hyväksi sellaisten laillisten sääntöjen sepittämiseksi, joita väitettäisiin rikottavan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alleged":

alleged
allegation
English
allegement
English