EN

to allege [alleged|alleged] {verbi}

volume_up
It is a mockery for the government to allege it has everything under control.
On pilkkaa, jos hallitus väittää kaiken olevan hallinnassa.
He cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Hän ei voi väittää, että hän ei ollut tietoinen siitä, mitä teki.
They allege that the firebreak or pre-emptive culling was legal - again, not true.
Hallitus väittää, että rajoituslinja tai ennalta ehkäisevät teurastukset olivat laillisia, mutta tämäkin väittämä on väärä.
to allege (myös: to rat, to alledge)

Esimerkkejä "to allege"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEnvironmentalists allege that the regulation was written to suit industry.
Ympäristönsuojelijat väittävät, että asetus laadittiin teollisuuden tarpeita ajatellen.
EnglishIt is a mockery for the government to allege it has everything under control.
On pilkkaa, jos hallitus väittää kaiken olevan hallinnassa.
EnglishHe cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Hän ei voi väittää, että hän ei ollut tietoinen siitä, mitä teki.
EnglishFor a long time we have adopted a foreign policy which we allege is based on moral rules.
Olemme jo pitkään noudattaneet ulkopolitiikkaa, jonka väitämme perustuvan eettisiin sääntöihin.
EnglishHas Europe been 'absent' , as some people allege?
Onko Eurooppa ollut tältä osin "näkymätön", kuten jotkut väittävät?
EnglishThey allege that the firebreak or pre-emptive culling was legal - again, not true.
Hallitus väittää, että rajoituslinja tai ennalta ehkäisevät teurastukset olivat laillisia, mutta tämäkin väittämä on väärä.
EnglishMr Martin, you continue to allege the unscrupulous claiming of expenses.
Hyvä Martin, pidätte edelleen kiinni väitteistänne, jotka koskevat häikäilemättömiä vaatimuksia korvausten saamiseksi.
EnglishThey allege that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is guided by politics rather than by science.
He väittävät, että tieteen sijaan pikemminkin politiikka ohjaa hallitustenvälistä ilmastopaneelia.
EnglishSome people allege that the prisoners have been tortured.
EnglishThey allege that this has been imported at dumped prices and that it is damaging their legitimate business.
He väittävät, että tuotetta on tuotu maahan polkumyyntihintaan ja että tämä vahingoittaa heidän laillista elinkeinoaan.
EnglishIt would then no longer be possible to allege, as is often the case, that unemployed citizens in eastern Germany are subsidising large landowners in Andalusia.
Silloin ei voitaisi väittää, kuten usein tehdään, että Itä-Saksan työttömät tukevat Andalusian suuria maanomistajia.
EnglishThey allege that the lessons learnt in the inquiry show that the contiguous cull was effective in curbing the disease - again, untrue.
Hallitus väittää tutkimusten osoittavan, että eläimiä lopettamalla suu- ja sorkkatautia voitiin vähentää tehokkaasti. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa.
EnglishI will be delighted to avail him of the relevant judgment of the Portuguese Supreme Court, which says exactly the opposite of what the Commission continues to allege.
Kerron mielelläni hänelle Portugalin korkeimman oikeuden asiaa koskevasta tuomiosta, jossa sanotaan täsmälleen päinvastoin kuin mitä komissio yhä väittää.
EnglishMany of these complaints have come from the Member States which joined the Union in 1995 and allege that the use of age limits represents unjustified discrimination.
Useat näistä valituksista ovat tulleet jäsenvaltioista, jotka liittyivät unioniin 1995, ja niissä on väitetty, että ikärajojen soveltaminen on epäoikeudenmukaista syrjintää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alleged":

alleged
allegation
English