EN

allegations {monikko}

volume_up
allegations (myös: accusations, charges)
I believe that the Fava report is heavy on allegations and accusations, but light on proof.
Mielestäni Favan mietinnön väitteet ja syytökset ovat raskaita mutta todisteet kevyitä.
These are allegations that I think should be examined.
Minusta nämä syytökset olisi tutkittava.
But equally, if the evidence is not there, the honourable course of action would be to withdraw the allegations.
Yhtä lailla, mikäli todisteita ei ole, olisi mielestäni asianmukaista perua syytökset.

Esimerkkejä "allegations"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, in his speech Mr Cashman made various quite serious allegations.
Arvoisa puhemies, jäsen Cashman esitti puheenvuorossaan melko vakavia syytöksiä.
EnglishIn either case, the Court investigates the allegations and gives its judgment.
Kummassakin tapauksessa unionin tuomioistuin tutkii väitteet ja antaa tuomionsa.
EnglishGiven that these allegations have come from a doctor, this is very serious.
Kun tällaisia väitteitä kuulee lääkäriltä, on tilannetta pidettävä hyvin vakavana.
EnglishThere has not, so far, been any confirmation or legal proof of such allegations.
Tähän mennessä väitteitä ei ole vahvistettu eikä niistä ole saatu oikeudellista näyttöä.
EnglishFirst, the horrendous allegations about the slaughter in Mazar-I-Sharif.
Ensinnäkin on mainittava kauhistuttavat väitteet Mazar-i-Sharifin verilöylystä.
EnglishThere must be an immediate independent investigation into the allegations.
Nämä väitteet on tutkittava toimittamalla välittömästi riippumaton tutkinta.
EnglishWhat is peculiar to Brussels is the way in which allegations of malpractice are dealt with.
Brysselille on erikoista kuitenkin se tapa, jolla menettelyvirheitä käsitellään.
EnglishThat is why I reject all allegations that we distinguish between small and large countries.
Siksi torjun kaikki väitteet siitä, että erottelisimme pienet valtiot suurista.
EnglishIf the allegations are proven, then what is going on needs to be stopped immediately.
Jos väitteet osoittautuvat todenperäisiksi, tilanteeseen on saatava välittömästi muutos.
EnglishClearly the United States Government believes there is some veracity in these allegations.
Yhdysvaltojen hallitus on selvästikin sitä mieltä, että väitteissä on tiettyä perää.
EnglishNor can such treatment be justified by unsubstantiated allegations of conspiracy.
Tällaista kohtelua ei myöskään voida perustella toteennäyttämättömillä salaliittosyytöksillä.
EnglishThese allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
Nämä väitteet on selvitettävä, ja EU:n on osoitettava tarvittavaa määrätietoisuutta.
EnglishThe surprise of this report is the fact that very few of these allegations are substantiated.
Mietinnön yllättävin piirre on se, että vain harvat syytöksistä ovat perusteltuja.
EnglishThe Russian side firmly denied the allegations which had been published in the media.
Venäläiset kielsivät lujasti tiedostusvälineiden julkaisemat väitteet.
EnglishWe all know about prison overcrowding and the allegations of poor treatment of detainees.
Tiedämme kaikki liian täysistä vankiloista ja vankien väitetyistä huonosta kohtelusta.
EnglishI provided her with a copy of the document on which I had based my allegations.
Toimitin hänelle kopion asiakirjasta, johon väitteeni perustuivat.
EnglishThere have been a number of allegations about an inadequate European response to the crisis.
On esitetty monia väitteitä Euroopan riittämättömästä reaktiosta kriiseihin.
EnglishIt is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
On hyvin helppo todistaa, että näille väitteille ei ole mitään perustetta.
EnglishThe report before you notes that there were three particular allegations.
Käsiteltävänänne olevassa mietinnössä todetaan, että hän esitti kolme erityistä syytöstä.
EnglishI believe that the Fava report is heavy on allegations and accusations, but light on proof.
Mielestäni Favan mietinnön väitteet ja syytökset ovat raskaita mutta todisteet kevyitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alleged":

alleged
allegation
English
allegement
English