EN

allegation {substantiivi}

volume_up
This allegation against a former head of the European Commission is one of the utmost seriousness.
Tämä syytös Euroopan komission entistä puheenjohtajaa vastaan on äärimmäisen vakava.
The most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
Yleisin vuonna 2009 tutkimani syytös oli avoimuuden puute.
Tämä on järjetön ja perusteeton syytös.

Esimerkkejä "allegation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Tämä murhasyytös perustuu tuomioistuimen asiakirjoihin, jotka eivät ole luotettavia.
EnglishNo such allegation should ever be made in a Member State of the European Union.
Tämäntyyppisiä syytöksiä ei pitäisi koskaan sallia missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
EnglishA Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
Jäsenen esittämä parlamentin äänestystä koskeva väite on hyvin vakava.
EnglishAs regards Mrs Roth-Behrendt's allegation, I did not accuse her of lying.
Palaan Roth-Behrendtin puheenvuoroon. En syyttänyt teitä valheesta.
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)
Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (äänestys)
EnglishThis allegation against a former head of the European Commission is one of the utmost seriousness.
Tämä syytös Euroopan komission entistä puheenjohtajaa vastaan on äärimmäisen vakava.
EnglishThis allegation must be consigned to the domain of creative journalism!
Tällainen väite on pantava toimittajien mielikuvituksen tiliin!
EnglishRecently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state.
Hiljattain kahdesta unioniin liittyvän valtion tarkkailijasta esitettiin nimetön väite.
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir
Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
EnglishEven more outrageous is the allegation that prohibition is to blame for the increase in the use of drugs.
Tätäkin hävyttömämpää on lukea huumausaineiden käytön kasvu kieltopolitiikan syyksi.
EnglishThe most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
Yleisin vuonna 2009 tutkimani syytös oli avoimuuden puute.
EnglishI would like you specifically to respond to that allegation.
Haluaisin, että te henkilökohtaisesti vastaisitte tähän syytökseen.
EnglishIn 2008, by far the most common allegation I examined was lack of transparency in the EU administration.
Vuonna 2008 selvästi yleisin käsittelemäni väite koski EU:n hallinnon avoimuuden puutetta.
EnglishHowever, that assertion and allegation have not been proven.
Tätä toteamusta ja väitettä ei kuitenkaan ole näytetty toteen.
EnglishIt is extremely important that this allegation of abuse of dominant position should be investigated.
Väite markkina-aseman väärinkäytöstä on todellakin tutkittava.
EnglishThere are no words to describe that allegation other than as a disgrace.
Tällaista väitettä voi kuvata vain häpeälliseksi.
EnglishI therefore ask that each allegation should indeed be examined specifically, as Mr Schulz has proposed.
Pyydän tämän vuoksi, että jokainen syytös todella tutkitaan erikseen, kuten jäsen Schulz ehdotti.
EnglishTherefore Mr Pasty you should withdraw that allegation.
Niinpä, herra Pasty, teidän olisi vedettävä väitteenne takaisin.
EnglishWe must not be taken in by the allegation that there is an urgent need for a massive counter-attack in Iraq.
Älkäämme olko sokeita massiivisen Irakiin tehtävän vastaiskun väitetyn kiireellisyyden suhteen.
EnglishRepresentatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation.
Kyseisiä Espanjan kalastuslaivaston edustajia on pyydetty toimittamaan tiedot väitteensä tueksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "allegation":

allegation
English
alleged
allegement
English