"all walks of life" - Suomenkielinen käännös

EN

"all walks of life" suomeksi

EN

all walks of life [Idiomi]

volume_up

Esimerkkejä "all walks of life"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis pertains to all walks of life and to all sectors of the economy.
Tämä koskee kaikkia elämänaloja ja talouden kaikkia sektoreita.
EnglishAnd it is those people of Europe, in all walks of life and at all ages, who benefit from this very programme.
Ja tämä ohjelma koskee kaiken ikäisiä kansalaisia kaikissa elämäntilanteissa.
EnglishIt is healthy and brings people together from all walks of life, irrespective of age or race.
Se on terveellistä. Se tuo ihmisiä yhteen, ihmisiä kaikista luokista, asemista, ikäryhmistä ja roduista.
EnglishSuch people are found in all walks of life - with the single exception of course of the European Parliament, I understand that.
Tällaisia ihmisiä löytyy kaikilta elämän aloilta - lukuun ottamatta tietenkin Euroopan parlamenttia.
EnglishSo this has applications in all walks of life.
Englishall walks of life
kaikki mahdolliset kansalaisuudet, luokat ja ryhmät
EnglishTheir victims were men and women from all walks of life, including, of course, those who dedicated part of their lives to fighting the dictatorship.
Kaikenlaisia miehiä ja naisia, ilman muuta myös niitä, jotka omistivat osan elämästään diktatuurin vastaiselle taistelulle.
EnglishThe full participation of women from all walks of life in society and the economy brings with it important economic and social benefits.
Kaikkia elämänaloja edustavien naisten täysivaltainen osallistuminen yhteiskuntaan ja talouselämään tuo mukanaan tärkeitä taloudellisia ja sosiaalisia etuja.
EnglishJust as people obsessed with a fundamental order are to be found in all walks of life, this way of thinking is also prevalent throughout society.
Samalla tavoin kuin fundamentaalisen maailmanjärjestyksen riivaamia ihmisiä löytyy kaikista asemista, myös ajatusmaailma ulottuu yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin.
EnglishFirst of all, it creates transparency throughout Europe for all periods of education and training, for skills acquired in all walks of life.
Ensinnäkin sillä selkeytetään asioita kaikkialla Euroopassa koko yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen osalta sekä koko elämän aikana hankittujen taitojen osalta.
EnglishI believe that this very change in consciousness shows that adults in all walks of life really do consider lifelong learning of this kind to be more and more important.
Uskon, että nimenomaan muuttunut tietoisuus osoittaa, että aikuiset pitävät oikeastaan elinikäistä oppimista yhä tärkeämpänä kaikissa elämäntilanteissa.
EnglishNaturally, there is a need in the European Union, too, to improve the position of women in all walks of life, but we are now talking more about a worldwide conference.
Tottakai meillä myös Euroopan unionissa on syytä parantaa naisten asemaa kaikilla elämän aloilla, mutta ennen kaikkea nyt on kyse maailmanlaajuisesta konferenssista.