"all-too-familiar" - Suomenkielinen käännös

EN

"all-too-familiar" suomeksi

EN

all-too-familiar {adjektiivi}

volume_up
all-too-familiar
This is all too familiar in many of our urban areas.
Tämä onkin aivan liian tuttua monille kaupunkialueillemme.

Esimerkkejä "all-too-familiar"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe French, the Germans and others are already all too familiar with this situation.
Ranskalaiset, saksalaiset ja muut tuntevat tämän tilanteen liiankin hyvin.
EnglishWe in the new Member States are all too familiar with totalitarianism.
Meille uusien jäsenvaltioiden kansalaisille totalitarismi on liiankin tuttua.
EnglishWe are sadly all too familiar with the high figures of road accidents across Europe.
Euroopan korkeat tieliikenteen onnettomuusluvut ovat meille valitettavasti liiankin tuttuja.
English(NL) Madam President, in this debate, Parliament is once again following an all too familiar course.
(NL) Arvoisa puhemies, parlamentti noudattelee jälleen tässäkin keskustelussa varsin tuttua linjaa.
EnglishThese names are all too familiar: 'Andos Patria', 'Telepolicomander', 'Orquiola', 'Cason' and 'Prestige'.
Nimet "Andros Patria", "Polycomander", "Urquiola", "Casón" ja "Prestige" ovat liiankin tuttuja.
EnglishIncidentally, in Belgium, we are all too familiar with this.
Tiedämme Belgiassa oikein hyvin, mistä nyt puhumme.
EnglishTechnological progress is an all-too familiar slogan.
Teknologinen edistys on liiankin hyvin tunnettu iskulause.
EnglishThis is all too familiar in many of our urban areas.
Tämä onkin aivan liian tuttua monille kaupunkialueillemme.
EnglishFirstly, its success reflects a difficult economic situation in Europe, with all too familiar consequences for society.
Ensinnäkin sen suosio heijastaa Euroopan hankalaa taloustilannetta, jonka seuraukset yhteiskunnalle tunnetaan liiankin hyvin.
EnglishI can see nobody at all here from Parliament's administration, and Mr Wynn and Mr Samland are already all too familiar with what I have to say.
En näe täällä yhtään parlamentin virkailijaa, ja kollegat Wynn ja Samland tuntevat asiani riittävän hyvin.
English   Mr President, when I say 'Belarus' you might react with the all too familiar 'last dictatorship in Europe'.
   Arvoisa puhemies, kun sanon sanan "Valko-Venäjä" reagoitte ehkä sillä aivan tavallisella tavalla, että se on "Euroopan viimeinen diktatuuri".
EnglishThe pattern is all too familiar.
EnglishThe opposite has happened, because Europe as a whole has been left to the mercy of internationalist interests, with all too familiar consequences.
Toisin kuitenkin kävi: koko EU on jätetty internationalististen intressien armoille, ja seuraukset ovat käyneet liiankin tutuiksi.
EnglishWe are all too familiar with the double counting and relabelling tricks that recycle all pledges as new money.
Tunnemme kaikki aivan liian hyvin kaksinkertaista laskentaa ja uudelleen merkitsemistä hyödyntävät temput, joiden avulla luvatut määrät voidaan esittää uudelleen uusina varoina.
EnglishThere have been problems because of the all-too-familiar discard issue, discards that we cannot allow for the sake of our fishermen or for the sake of our planet.
Ongelmat ovat johtuneet tuttuakin tutummasta poisheitetyn saaliin ongelmasta, jota emme kalastajien ja maapallon takia voi hyväksyä.
EnglishSadly, we are all too familiar with the results of a similar experiment that took place during Socialism’s darkest and most misguided period.
Surullista kyllä, tunnemme aivan liian hyvin tulokset, joita saatiin sosialismin synkimmän ja erheellisimmän kauden aikana toteutetusta samanlaisesta kokeilusta.
EnglishThe story he told was sadly all too familiar: systematic human rights violations, terrible murders and large numbers of displaced people.
Hänen kertomuksestaan esille tullut kaava on valitettavasti liiankin tuttu: ihmisoikeuksien järjestelmällinen loukkaus, hirvittävät murhat ja suuret määrät kodittomia.
English   – Mr President, I am sorry to trouble you and the Members of this House again with an issue with which they are all too familiar – that of Chechnya.
   – Arvoisa puhemies, valitettavasti joudun taas vaivaamaan teitä ja parlamentin jäseniä tällä asialla, jonka tunnette jo entuudestaan liiankin hyvin – se on Tšetšenia.
EnglishWe are all too familiar with Ministers appearing at General Affairs Council meetings, taking the television cameras on the way in with their one or two one-liners and then going on their way.
Yleisten asioiden neuvoston kokouksiin osallistuvat ministerit, jotka sanovat pari sanaa televisiokameroille ja lähtevät sitten pois, ovat liiankin tuttu näky.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all-too-familiar" suomeksi

too adverbi
all
familiar adjektiivi