"all the same" - Suomenkielinen käännös

EN

"all the same" suomeksi

EN

all the same [Idiomi]

volume_up
all the same
But all the same, there is clearly a European dimension in this conflict.
Tässä selkkauksessa on kuitenkin ilmiselvästi eurooppalainen ulottuvuus.
All the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
Komission ehdotukset ovat mielestäni kuitenkin hieman liioiteltuja.
But all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
All the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
Siitä huolimatta emme pyri lisäämään varoja näiden luokkien sisällä.
Siitä huolimatta veloista sopiminen on mielenkiintoinen edellytys.
All the same, I propose now to enlarge on these categories.
Siitä huolimatta aion nyt käsitellä näitä menoluokkia.
all the same
All the same, I would like to thank the rapporteur for his report.
Yhtä kaikki, haluan kiittää mietinnön esittelijää hänen mietinnöstään.
All the same, we have to say that the average is low.
Yhtä kaikki on todettava, että keskiarvo on alhainen.
All the same, I do believe that there are certain problems to which we have to pay particular attention: corruption has already been mentioned, as has crime.
Uskon yhtä kaikki, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin ongelmiin: korruptio on jo mainittu, samoin rikollisuus.

Esimerkkejä "all the same"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt has been replaced by the word ‘identity’, which is not at all the same thing.
Se on korvattu sanalla "identiteetti", joka ei tarkoita missään nimessä samaa.
EnglishBut I shall turn a blind eye, and we will take this roll-call vote all the same.
Suljen kuitenkin silmäni ja toimitan tästä huolimatta nimenhuutoäänestyksen.
EnglishAll the same, I do not see why we are now misusing this debate for something else.
Oli miten oli, en ymmärrä, miksi me käytämme tätä keskustelua toiseen tarkoitukseen.
EnglishAlthough this deadline is, I believe, too late, it has been set all the same.
Vaikka määräaika onkin mielestäni liian kaukana, se on kuitenkin asetettu.
EnglishAll the same, I would like there to be a little more honesty in this type of discussion.
Toivoisin joka tapauksessa hieman lisää vilpittömyyttä tällaiseen keskusteluun.
EnglishMr President, I would now like us to vote on the paragraph all the same.
Arvoisa puhemies, haluaisin nyt, että äänestäisimme kuitenkin vielä 6 kohdasta.
EnglishThis is a welcome development but all the same, I am against, Mr President.
Olkoonkin tämä hyvää edistystä, mutta olen kuitenkin sitä vastaan, arvoisa puhemies.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Euroopan parlamentin toiminta on hiukan kummallista, mitä kuitenkin pyydämme anteeksi.
EnglishWe were too late in submitting an amendment, but I ask you to consider it all the same.
Jätimme tarkistuksemme liian myöhään, mutta pyytäisin teitä silti harkitsemaan sitä.
EnglishOn the subject of this air traffic crisis, the events taking place are, all the same, odd.
Lentoliikenteen kriisistä on sanottava, että alalla tapahtuu omituisia asioita.
EnglishIt is not something uppermost on my wish list, but a comment all the same.
Asia ei ole toivomuslistani kärjessä, mutta siitä huolimatta haluan huomauttaa asiasta.
EnglishAll the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
Siitä huolimatta emme pyri lisäämään varoja näiden luokkien sisällä.
EnglishI mean, it does not really matter to me, but I think it is improper, all the same.
Tarkoitan, että minullehan se voisi olla aivan sama, mutta mielestäni se ei ole asiallista!
EnglishWe were, all the same, satisfied: few budget lines have been increased.
Olimme silti tyytyväisiä, sillä hyvin harvojen budjettikohtien määrärahoja lisättiin.
EnglishIn addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
Voit myös käyttää kaikkia samoja ominaisuuksia hakujen tarkentamiseen.
EnglishAll the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
Komission ehdotukset ovat mielestäni kuitenkin hieman liioiteltuja.
EnglishBut all the same, there is clearly a European dimension in this conflict.
Tässä selkkauksessa on kuitenkin ilmiselvästi eurooppalainen ulottuvuus.
English(Heckling from Mrs Moreau) Yes, maybe next year, but thanks all the same!
(Rouva Moreaun välihuomautus) Kyllä, ehkä ensi vuonna, mutta paljon kiitoksia kuitenkin!
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Kaikkien puolueiden on oltava tässä mukana. Loppujen lopuksi sama kohtalo voisi langeta heille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all the same":

all the same

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all the same" suomeksi

same adjektiivi
all
the artikkeli
all the time
all the way
all the while