"all-round" - Suomenkielinen käännös

EN

"all-round" suomeksi

EN

all-round {adjektiivi}

volume_up
1. Britannian-englanti
In order to be moved forward, the pupils need greater demands to be made of them, with all-round education as early as possible, and specialisation as late as possible.
Monipuolinen peruskoulutus mahdollisimman aikaisin, erikoistuminen mahdollisimman myöhään.

Esimerkkejä "all-round"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English16:41 And he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
16:41 Ja hän ei halunnut sitä vain syksyllä, vaan hän halusi sitä ympäri vuoden.
EnglishHowever, what we have from the Council is the result of some good work all round.
Neuvoston yhteinen kanta on kuitenkin tulosta puolin ja toisin tehdystä hyvästä työstä.
EnglishThis is all the wrong way round, and is contrary to the spirit of the European Union.
Tämä on vääränsuuntaista toimintaa ja vastoin Euroopan unionin henkeä.
EnglishIts goal must be the all-round development of young people as individuals.
Koulutuksen tavoitteeksi on asetettava nuoren ihmisen koko persoonallisuuden kehittäminen.
EnglishBuilding such a common position is not easy, it requires compromise all round.
Sellaisen yhteisen kannan muodostaminen ei ole helppoa, se vaatii kompromissia aivan kaikilta.
EnglishAll year round, parched dry days alternate with days of torrential rain.
Läpi vuoden paahtavan kuumat päivät vuorottelevat kaatosateiden kanssa.
English   We have also concluded the debate within its allocated time, so there is good news all round.
   Päätimme keskustelun sille varatussa ajassa, mikä on myös hyvä uutinen.
EnglishUsing condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
Kondomien käyttäminen on kuin dieetin noudattaminen läpi vuoden; joskus siitä haluaa luopua.
EnglishThe vast majority of Members of the European Parliament want to ensure an all-round supply of music.
Euroopan parlamentin jäsenten suuri enemmistö haluaa varmistaa musiikin yleisen tarjonnan.
EnglishWe go round all the countries, therefore, but that could begin all over again endlessly.
Käymme näin ollen läpi kaikki nämä maat, mutta tätä samaa prosessia voitaisiin käydä läpi loputtomasti.
EnglishWhen it comes to evaluating development aid, gender-based statistics should also be used all round.
Kehitysavun arvioinnissa on myös kaikkialla käytettävä sukupuolen huomioon ottavia tilastoja.
EnglishIn the past, the Portuguese language travelled all round the world.
Portugalin kieli levisi eri puolille maailmaa kauan sitten.
EnglishIt was good to see all-round commitment most definitely present at all the desks at the Conference.
Mielestäni oli hyvä nähdä, että tässä konferenssissa kaikki tahot todellakin panostivat siihen.
EnglishAs far as trade is concerned, there are advantages all round.
Kaupan näkökulmasta katsottuna tästä kaikesta on siis hyötyä.
EnglishThis United Nations Summit was an all-round failure.
Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokous epäonnistui kauttaaltaan.
EnglishThis is good news for confidence in the EU meat market and it is a good job all round.
Tämä on hyvä uutinen EU:n lihamarkkinoihin kohdistuvan luottamuksen kannalta, ja tämä on kaiken kaikkiaan hyvää työtä.
EnglishAll who sit round the table carry a heavy responsibility.
Kaikkien neuvotteluihin osallistuvien vastuu on suuri.
EnglishThe police service in Northern Ireland is an example of a service which has that sort of all-round capacity.
Pohjois-Irlannin poliisivoimat ovat esimerkki poliisivoimista, joilla on tuontyyppistä yleiskapasiteettia.
EnglishThis is a cultural revolution, but it will be beneficial all round, particularly to the reputation of the EU.
Tämä on kulttuurivallankumous, mutta siitä tulee kaiken kaikkiaan hyödyllinen, erityisesti EU:n maineen kannalta.
EnglishBut for all that, we must not forget that the all-round development of the human being is an essential goal of education.
Emme saa kuitenkaan unohtaa, että koulutuksen olennaisena tavoitteena on ihmisen sisäinen kehittyminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "all-round":

all-round

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "all-round" suomeksi

all
round adjektiivi
round substantiivi
all right interjektio
all right adverbi
Finnish
all over the place prepositio
to round verbi